Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

Odpovede a otázky Vám poskytne oddelenie komunikácii a medzinárodných vzťahov, ktoré zabezpečuje informovanie o dianí v regióne.

Samospráva vyžaduje, aby bol občan informovaný o všetkom, čo sa dotýka jeho života v regióne. Len s dostatočnými informáciami môže občan chápať procesy, ktoré v samospráve prebiehajú. Vzťahy s verejnosťou sú dlhodobou obojsmernou komunikáciou. Cieľom je objektívne informovať, vytvárať priaznivý obraz, presviedčať, obhajovať a presadzovať špecifické záujmy a budovať pozitívne vzťahy.

Cieľom TSK pri budovaní vzťahov s verejnosťou je vysvetľovať politiku samosprávneho kraja, podnecovať občiansku podporu aktivitám TSK, prezentovať aktivity smerujúce k zlepšeniu života obyvateľov TSK, podporiť spoluprácu dvoch stupňov samosprávy: obce a mestá – kraj, udržiavať verejnú informovanosť o projektoch, na ktorých TSK pracuje, udržiavať dôveru občanov v samosprávu, ktorú si sami zvolili, získať uznanie výsledkov, ktoré by inak ostali neocenené.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Aktuálne správy (Aktuality a Tlačové správy)

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK