Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

O poradenstvo môže občan požiadať osobne, telefonicky, prípadne písomnou formou

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení je vyšší územný celok povinný poskytovať základné sociálne poradenstvo. Ide o posúdenie povahy problému občana, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Občan môže osobne, telefonicky, prípadne písomnou formou požiadať zamestnancov oddelenia sociálnej pomoci o poskytnutie základného sociálneho poradenstva, pričom je potrebný stručný opis situácie, ktorú potrebuje riešiť. V prípade písomného podania je potrebné uviesť aj meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a kontaktné údaje (telefón, príp.  e-mail).

Podania

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK