Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Hľadáte prácu? Pozrite sa do ponuky výberových konaní TSK.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu sa každé uvoľnené miesto zamestnanca Trenčianskeho samosprávneho kraja (v ďalšom „TSK“) a miesto štatutára v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK obsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie vyhlasuje - zverejňuje zamestnávateľ v tlači, na webovom sídle TSK a úradnej tabuli TSK. V prípade, že sa obsadzuje pracovné miesto na Úrade TSK, na ktoré sú kladené špecifické podmienky, inzerát sa zverejňuje na pracovnom portáli „Profesia“.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Výberové konania

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK