Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Hľadáte prácu? Pozrite sa do ponuky výberových konaní TSK.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu sa každé uvoľnené miesto zamestnanca Trenčianskeho samosprávneho kraja (v ďalšom „TSK“) a miesto štatutára v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK obsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie vyhlasuje - zverejňuje zamestnávateľ v tlači, na webovom sídle TSK a úradnej tabuli TSK. V prípade, že sa obsadzuje pracovné miesto na Úrade TSK, na ktoré sú kladené špecifické podmienky, inzerát sa zverejňuje na pracovnom portáli „Profesia“.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Výberové konania

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK