Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priemysel v TSK

Odvetvová štruktúra priemyslu v Trenčianskom kraji je daná historickým vývojom a to uskutočňovaním priemyselnej politiky štátu od roku 1948. Zastúpený je najmä strojárstvom, elektrotechnikou, banským priemyslom, textilným a odevným priemyslom, gumárenským, sklárskym, drevospracujúcim kožiarskym a potravinárskym priemyslom, výroba stavebných hmôt a stavebných prvkov, výskum a vývoj, výroba energie a i. Útlmom boli postihnuté veľmi silné odvetvia priemyslu s nadregionálnym významom, najmä odevný, textilný a obuvnícky priemysel, baníctvo, výroba špeciálnej techniky. Priebeh transformačného procesu v nadväznosti na tradičnú ekonomickú základňu ovplyvnil priemysel v jednotlivých okresov kraja.

Strojársky priemysel

je odvetvie s dlhoročnou tradíciou. V minulosti rezonoval v kraji ťažký priemysel orientovaný najmä na zbrojársku výrobu. Zmenou situácie nastala reštrukturalizácia priemyslu. V súčasnej dobe strojársky priemysel má charakter ľahkého priemyslu ako je napr. výroba súčastí pre automobilový priemysel, obrábacích strojov a robotizovaných pracovísk, jednoúčelových zariadení, dielov pre výrobu ventilačný a klimatizačných zariadenia, poloautomatov pre rôzne vozidlá a prívesy, prevodoviek, valivých ložísk, výroba zdravotníckej techniky a pod.

Významné podniky tohto odvetvia pôsobiace na území kraja:
Sauer – Danfoss a.s., Považská Bystrica
PSL, a.s. Považská Bystrica
Konštrukta Industry, a.s. , Trenčín
GeWis – Slovakia, s.r.o., Prievidza
EMERSON a.s., Nové Mesto nad Váhom
TRENS, a.s. ,Trenčín
Obal-Vogel Noot, a.s, Nové Mesto nad Váhom
PFS, a.s. , Brezová pod Bradlom, Brezová pod Bradlom

Elektrotechnická priemysel

je odvetvia významne sa rozvíjajúce. V TSK je zameraný pre osobné automobily (káblové zväzky), relektory do aut. audiovizuálnu techniku a pod.

Významné podniky tohto odvetvia pôsobiace na území kraja:
Askoll Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Delta Elektronics (Slovakia), s.r.o., Dubnica nad Váhom
EMERSON, a.s., Nové Mesto nad Váhom
Leoni Autokábel Slowakia, spol. s.r.o., Trenčín
EVPU , a.s., Nová Dubnica
Weatherford – Kabel, s.r.o., Ilava
ContiTech Vibration Control, s.r.o., Dolné Vestenice
HELLA

Chemický a gumárenský priemysel

má významné miesto v oblasti priemyslu. Výroba je orientovaná najmä na výrobu na báze gumy so smerovaním pre automobilový priemysel, výroba pracích prostriedkov, lúhu a chlóru, vinylchloridu a polyvinylchloridu, ďalšie spracovanie PVC a pod.

Významné podniky tohto odvetvia pôsobiace na území kraja:
Continental Madator Rubber, s.r.o., Púchov
SaarGummi Slovakia s.r.o., Dolné Vestenice
Novácke chemické závody, a.s. , Nováky
Vulkán, a.s. Partizánske
Pregmagas, s.r.o., Stará Turá
Conti Tech Vibration Control, s.r.o., Prievidza

Ťažobný priemysel

má dlhoročnú tradíciu. Spadá tu ťažba hnedého uhlia a lignitu a nerudných surovín, ako sú dolomity, vápenec, stavebný kameň a štrkopiesky.

Významné podniky tohto odvetvia pôsobiace na území kraja:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza

Potravinársky priemysel

je dominantný výrobou liehovín, ovocných destilátov a rafinovaných liehov, dezertných vín ako i pekárenského a sušeného droždia, mliečnych výrobkov, cukru, čajov, minerálnych vôd, spracovanie mäsa a pod.

Významné podniky tohto odvetvia:
Považský cukor, a.s. Trenčianska Teplá
Nestle Slovensko, s.r.o. , Prievidza
OLD Herold
SWAMAN Myjava
Mitická, IVA – Prameň

Textilný a odevný priemysel

je vplyvom konkurencieschopnosti výrobkov dovážaných z Ázie trvale na ústupe. Napriek tomu sa udržala výroba najmä dámskej a pánskej konfekcie. Prvovýroba zameraná na výrobu plošných textílií takmer zanikla.

Významné podniky tohto odvetvia pôsobiace na území kraja:
Makyta a.s., Púchov
Elterna, s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Sklársky priemysel

si udržiava v regióne stabilitu. V kraji sa produkuje obalové sklo, odľahčené a super ľahké obaly pre zdravotníctvo, mliekarenský a chemický priemysel, lisované sklo, žiarovky, dekorované sklo.

Významné podniky tohto odvetvia pôsobiace na území kraja:
RONA, a.s., Lednické Rovné
VETROPACK Nemšová s.r.o., Nemšová
VITRIUM Laugaricio VILA, centrum kompetencie skla, Trenčín

Priemysel výroby stavebných materiálov a stavebných prefabrikátov

Orientácia je tu najmä na výrobu cementu a stavebného kameňa , porézneho betónu, umelých kameňov , betónových prefabrikovaných panelov , záhradných a vnútorné krbov, kovových plotov

Významné podniky tohto odvetvia pôsobiace na území kraja:
Považská cementáreň, a.s. , Ladce
CENMAC, a.s. , Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK