Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Štruktúra

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje urbanistickou štúdiou zameranou na mapovanie súčasných aktívne využívajúcich parkov a miest pre plánované parky. Na základe vyhodnotenia potenciálov jednotlivých lokalít vybraných v rámci prípravnej etapy pre lokalizáciu priemyselných parkov je možné na území Trenčianskeho kraja špecifikovať tri základné kategórie:

  1. Priemyselný park celoštátneho význam: 9
  2. Priemyselný park regionálneho významu : 23
  3. Priemyselný park lokálneho významu : 117

Priemyselný park celoštátneho významu

Predstavuje park schopný realizovať rozvojové a inovačné programy podporované európskou úniou, v ktorom sa počíta so zamestnávaním aj odborníkov so zahraničia s veľkosťou nad 50 ha s dostatočnými rezervnými plochami

Priemyselný park regionálneho významu

Predstavuje park zameraný na podporu malého a stredného podnikania využívajúci voľnú pracovnú silu v regióne s veľkosťou spravidla okolo 30 ha s dostatočnými rezervnými plochami

Priemyselný park lokálneho významu

Predstavuje park zameraný na rozvoj malého a stredného podnikania využívajúci najmä pracovnú silu z blízkeho okolia s veľkosťou spravidla okolo 10 ha s možnými rezervnými plochami

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK