Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Štruktúra

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje urbanistickou štúdiou zameranou na mapovanie súčasných aktívne využívajúcich parkov a miest pre plánované parky. Na základe vyhodnotenia potenciálov jednotlivých lokalít vybraných v rámci prípravnej etapy pre lokalizáciu priemyselných parkov je možné na území Trenčianskeho kraja špecifikovať tri základné kategórie:

  1. Priemyselný park celoštátneho význam: 9
  2. Priemyselný park regionálneho významu : 23
  3. Priemyselný park lokálneho významu : 117

Priemyselný park celoštátneho významu

Predstavuje park schopný realizovať rozvojové a inovačné programy podporované európskou úniou, v ktorom sa počíta so zamestnávaním aj odborníkov so zahraničia s veľkosťou nad 50 ha s dostatočnými rezervnými plochami

Priemyselný park regionálneho významu

Predstavuje park zameraný na podporu malého a stredného podnikania využívajúci voľnú pracovnú silu v regióne s veľkosťou spravidla okolo 30 ha s dostatočnými rezervnými plochami

Priemyselný park lokálneho významu

Predstavuje park zameraný na rozvoj malého a stredného podnikania využívajúci najmä pracovnú silu z blízkeho okolia s veľkosťou spravidla okolo 10 ha s možnými rezervnými plochami

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK