Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Útvar kontroly

Oddelenia

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly
Oddelenie hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností


Zamestnanci

Gabriela Antalová Referent útvaru hlavného kontrolóra

Úlohy odboru:

Kontrola, ako súčasť ekonomického riadenia slúži na to, aby sa po čiastočnom, alebo úplnom vykonaní opatrení s finančnými dopadmi zaistil hospodársky, efektívny a účinný dopad opatrenia. Jej úlohou je zistiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja. Útvar hlavného kontrolóra TSK bol zriadený 1.1.2003.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK