Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vzory kandidátnych listín 2017

Pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja môže podávať kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie alebo ich koalícia (ďalej len "politická strana") a nezávislí kandidáti.

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže podávať kandidátnu listinu politická strana a nezávislí kandidáti.

Osobitná listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta má obsahovať okrem mena, priezviska, trvalého pobytu (uvedie sa názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu), podpisu aj dátum narodenia osoby podporujúcej petíciu.

Je potrebné uvádzať presný neskrátený názov obce bez skratiek!

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK