Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj
Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu

Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022

02. novembra 2022 |

Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Zmena člena komisie vo volebnom obvode 6 a 8

29. októbra 2022 |

Na základe doručeného oznámenia o odvolaní delegovaných členov došlo k domenovaniu nových členov predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana alebo koalícia

27. októbra 2022 |

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana alebo koalícia

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva za jednotlivé obvody (poslanci)

19. septembra 2022 |

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu

16. septembra 2022 |

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Výzva predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja na prevzatie rozhodnutia o registrácií/neregistrácií kandidátov

12. septembra 2022 |

Týmto vyzývam všetkých splnomocnencov politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií, ktorí podali kandidátne listiny pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja a taktiež nezávislých kandidátov, respektíve ich splnomocnencov, na prevzatie Rozhodnutia Volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o registrácií/neregistrácií kandidátov do 24 hodín od zverejnenia tejto výzvy.

Informácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

31. augusta 2022 |

Oznamujeme, že pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja predložili v jednotlivých volebných obvodoch kandidátne listiny tieto politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí.

Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov

19. augusta 2022 |

Prehľad základných povinností o vedení volebnej kampane kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií

20. júla 2022 |

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou politických strán.

Zoznam zapisovateľov v jednotlivých volebných obvodoch a volebnej komisie TSK

19. júla 2022 |

Zoznam zapisovateľov v jednotlivých volebných obvodoch a volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podávanie kandidátnych listín

19. júla 2022 |

V súlade s § 139 a § 144 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 30. augusta 2022 zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

Zoznam miest a obcí podľa jednotlivých volebných obvodov TSK

14. júla 2022 |

Zoznam miest a obcí podľa jednotlivých volebných obvodov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Vzory kandidátnych listín 2022

14. júla 2022 |

Vzory kandidátnych listín pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja i pre voľby predsedu samosprávneho kraja, pre politické strany a nezávislých kandidátov.

Čísla volebných obvodov pre voľby do orgánov TSK v roku 2022

14. júla 2022 |

Číselný zoznam volebných obvodov

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov a sídlach volebných komisií

14. júla 2022 |

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva samosprávneho kraja, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov, zoznam sídiel obvodných volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK