Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov a sídlach volebných komisií

OZNÁMENIE

o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť

do zastupiteľstva samosprávneho kraja,

zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov,
zoznam sídiel obvodných volebných komisií

a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí celkom 44 poslancov. Sídlom volebnej komisie samosprávneho kraja je Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

 

Volebný obvod č.  1 – Bánovce nad Bebravou

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 3

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Do volebného obvodu patria obce:

Bánovce nad Bebravou

Borčany

Brezolupy

Cimenná

Čierna Lehota

Dežerice

Dolné Naštice

Dubnička

Dvorec

Haláčovce

Horné Naštice

Horňany

Chudá Lehota

Krásna Ves

Kšinná

Libichava

Ľutov

Malá Hradná

Malé Hoste

Miezgovce

Nedašovce

Omastiná

Otrhánky

Pečeňany

Podlužany

Pochabany

Pravotice

Prusy

Ruskovce

Rybany

Slatina nad Bebravou

Slatinka nad Bebravou

Šípkov

Šišov

Timoradza

Trebichava

Uhrovec

Uhrovské Podhradie

Veľké Držkovce

Veľké Hoste

Veľké Chlievany

Vysočany

Zlatníky

Žitná – Radiša  

 

Volebný obvod č. 2 – Ilava

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 4

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

Do volebného obvodu patria obce:

Bohunice

Bolešov

Borčice

Červený Kameň

Dubnica nad Váhom

Dulov

Horná Poruba

Ilava

Kameničany

Košeca

Košecké Podhradie

Krivoklát

Ladce

Mikušovce

Nová Dubnica

Pruské

Sedmerovec

Slavnica

Tuchyňa

Vršatecké Podhradie

Zliechov

 

Volebný obvod č.  3 - Myjava

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 2

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava

 

Do volebného obvodu patria obce:

Brestovec

Brezová pod Bradlom

Bukovec

Hrašné

Chvojnica

Jablonka

Kostolné

Košariská

Krajné

Myjava

Podkylava

Polianka

Poriadie

Priepasné

Rudník

Stará Myjava

Vrbovce

 

Volebný obvod č.  4 – Nové Mesto nad Váhom

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Do volebného obvodu patria obce:

Beckov

Bošáca

Brunovce

Bzince pod Javorinou

Čachtice

Častkovce

Dolné Srnie

Haluzice

Horná Streda

Hôrka nad Váhom

Hrádok

Hrachovište

Kálnica

Kočovce

Lubina

Lúka

Modrová

Modrovka

Moravské Lieskové

Nová Bošáca

Nová Lehota

Nová Ves nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

Očkov

Pobedim

Podolie

Potvorice

Považany

Stará Lehota

Stará Turá

Trenčianske Bohuslavice

Vaďovce

Višňové

Zemianske Podhradie

 

Volebný obvod č.  5 - Partizánske

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 3

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske

 

Do volebného obvodu patria obce:

Bošany

Brodzany

Hradište

Chynorany

Ješkova Ves

Klátova Nová Ves

Kolačno

Krásno

Livina

Livinské Opatovce

Malé Kršteňany

Malé Uherce

Nadlice

Nedanovce

Ostratice

Partizánske

Pažiť

Skačany

Turčianky

Veľký Klíž

Veľké Kršteňany

Veľké Uherce

Žabokreky nad Nitrou

 

Volebný obvod č.  6 – Považská Bystrica

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

 

Do volebného obvodu patria obce:

Bodiná

Brvnište

Čelkova Lehota

Dolná Mariková

Dolný Lieskov

Domaniža

Ďurďové

Hatné

Horná Mariková

Horný Lieskov

Jasenica

Klieština

Kostolec

Malé Lednice

Papradno

Plevník – Drienové

Počarová

Podskalie

Považská Bystrica

Prečín

Pružina

Sádočné

Slopná

Stupné

Sverepec

Udiča

Vrchteplá

Záskalie

 

Volebný obvod č.  7 – Prievidza

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 10

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Okresný úrad Prievidza, Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Do volebného obvodu patria obce:

Bojnice

Bystričany

Cigeľ

Čavoj

Čereňany

Diviacka Nová Ves

Diviaky nad Nitricou

Dlžín

Dolné Vestenice

Handlová

Horná Ves

Horné Vestenice

Chrenovec – Brusno

Chvojnica

Jalovec

Kamenec pod Vtáčnikom

Kanianka

Kľačno

Kocurany

Kostolná Ves

Koš

Lazany

Lehota pod Vtáčnikom

Liešťany

Lipník

Malá Čausa

Malinová

Nedožery – Brezany

Nevidzany

Nitrianske Pravno

Nitrianske Rudno

Nitrianske Sučany

Nitrica

Nováky

Opatovce nad Nitrou

Oslany

Podhradie

Poluvsie

Poruba

Pravenec

Prievidza

Radobica

Ráztočno

Rudnianska Lehota

Sebedražie

Seč

Šútovce

Temeš

Tužina

Valaská Belá

Veľká Čausa

Zemianske Kostoľany

 

Volebný obvod č.  8 - Púchov

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 3

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1. mája 1264, 020 01 Púchov

 

Do volebného obvodu patria obce:

Beluša

Dohňany

Dolná Breznica

Dolné Kočkovce

Horná Breznica

Horovce

Kvašov

Lazy pod Makytou

Lednica

Lednické Rovne

Lúky

Lysá pod Makytou

Mestečko

Mojtín

Nimnica

Púchov

Streženice

Visolaje

Vydrná

Záriečie

Zubák

 

Volebný obvod č.  9 - Trenčín

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 9

Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 140/1, 911 01 Trenčín

 

Do volebného obvodu patria obce:

Adamovské Kochanovce

Bobot

Dolná Poruba

Dolná Súča

Drietoma

Dubodiel

Horná Súča

Horné Srnie

Hrabovka

Chocholná – Velčice

Ivanovce

Kostolná – Záriečie

Krivosúd – Bodovka

Melčice – Lieskové

Mníchova Lehota

Motešice

Nemšová

Neporadza

Omšenie

Opatovce

Petrova Lehota

Selec

Skalka nad Váhom

Soblahov

Svinná

Štvrtok

Trenčianska Teplá

Trenčianska Turná

Trenčianske Jastrabie

Trenčianske Mitice

Trenčianske Stankovce

Trenčianske Teplice

Trenčín

Veľká Hradná

Veľké Bierovce

Zamarovce

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK