Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zdravotníctvo

Pre občanov zverejňujeme informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kraji.

Odborná verejnosť sa dozvie, ako získať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, aké sú povinnosti a pod.

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka každého z nás, nakoľko zdravie máme len jedno a je našou najdôležitejšou hodnotou. Dobré zdravie je podmienkou našich úspechov a radosti zo života. Na náš zdravotný stav vplývajú najmä životný štýl každého z nás, vonkajšie prostredie, sociálne vzťahy a genetické faktory. Zdravotný stav každého z nás závisí len asi z 20% od zdravotníctva.

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva ako aj aktuálne informácie o poskytovateľoch, pohotovostných službách lekárov a lekární a iné užitočné informácie. Odborná verejnosť najmä lekári sa dozvedia o tom, ako získať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, aké sú ich povinnosti a pod.

Aktuality

Oznámenie o zmene v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Oznámenie o zmene v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že na základe ustanovenia § 46 ods. 1 písm. l/ zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného zákona, bola zdravotná dokumentácie poistencov zdravotného obvodu všeobecnej lekárky pre dospelých MUDr. Natálie Valokovej, Jesenského 33, Trenčín, rozdelená dňom 17.7.2015 nasledovným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK