Hlavná stránka > Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka každého z nás, nakoľko zdravie máme len jedno a je našou najdôležitejšou hodnotou. Dobré zdravie je podmienkou našich úspechov a radosti zo života. Na náš zdravotný stav vplývajú najmä životný štýl každého z nás, vonkajšie prostredie, sociálne vzťahy a genetické faktory. Zdravotný stav každého z nás závisí len asi z 20% od zdravotníctva.

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva ako aj aktuálne informácie o poskytovateľoch, pohotovostných službách lekárov a lekární a iné užitočné informácie. Odborná verejnosť najmä lekári sa dozvedia o tom, ako získať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, aké sú ich povinnosti a pod.

Aktuálne správy

Baška prijal zdravotné sestry, verí v dohodu
(25. februára 2014)

Pomoc pre pacientov, lekárov a celý kraj
(07. februára 2014)

Nové vedecké pracovisko TnUAD v priestoroch Fakultnej nemocnice v Trenčíne
(04. februára 2014)

TSK partner európskeho projektu v oblasti zdravia
(28. januára 2014)


Lieky a ZP – mimoriadne oznamy

(17. apríla 2014) II. trieda urgentnosti: Stiahnutie lieku z trhu THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.)

(17. apríla 2014) Iné upozornenia: Uvoľnenie na trh Topimark 100mg, tbl flm 60x100mg

(17. apríla 2014) I. trieda urgentnosti: Stiahnutie z trhu všetkých šarží Calcium pantothenicum Zentiva, ung der, balenie 1x30g a 1x100g

Služby občanom

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)

Lekárska služba prvej pomoci

Lekárenská pohotovostná služba

Lekárne a výdajne zdravotných pomôcok

Zdravotnícke zariadenia

Ústavné zdravotnícke zariadenia

Polikliniky

Návrh na zlepšenie


Služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Oznámenie o neprítomnosti na ambulancii

Oznámenie o dovolenkách alebo iných prekážkach prevádzkovania lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok

Rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci

Žiadosť o schválenie ordinačných hodín

Žiadosť o vydanie povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - Fyzická osoba

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - Právnická osoba

Zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre Fyzickú osobu

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre Právnickú osobu

Zmeny v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Návrh na zlepšenie


Kontakty

Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Etická komisia