Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

4. správa o ekonomickej a sociálnej kohézii

Európska komisia dnes prijala 4. správu o ekonomickej a sociálnej kohézii. Správa poskytuje nové informácie o pokroku pri dosahovaní ekonomickej a sociálnej kohézie a o spôsobe akým k nej prispievajú členské štáty a politiky EÚ. Správa súčasne poskytuje prvé hodnotenie prípravy na roky 2007-2013 založené na programových dokumentoch, ktoré predložili členské štáty Európskej komisii koncom apríla 2007. Správa poukazuje na nové výzvy, ktoré pribudnú do kontextu regionálneho rozvoja v nasledujúcich 20-30 rokoch ako sú demografia, klimatické zmeny, sociálna exklúzia alebo energia a nastoľuje do diskusie sériu otázok o ich spoločnom dopade na kohéznu politiku.

Dlhodobým zámerom tejto správy je vytýčiť víziu Európskej komisie o budúcnosti Európskej politiky na zníženie disparít v rámci EÚ a podporovať väčšiu ekonomickú, sociálnu a územnú kohéziu.

V dňoch 27. a 28. septembra 2007 sa bude v Bruseli konať 4. kohézne fórum, kde sa komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner podelí s účastníkmi o spomínanú víziu o budúcnosti kohéznej politiky EÚ.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK