Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Baťov kanál lepšie poznáme už aj v TSK

Baťov kanál je významný projekt a  produkt cestovného ruchu, turistická vodná cesta vhodná na strávenie zaujímavej dovolenky a víkendu. Ponúka možnosti pre realizáciu vodnej turistiky, cykloturistiky a aktívneho oddychu.

V roku 2010 sa predstavitelia Juhomoravského, Zlínskeho, Olomouckého a Moravskosliezskeho kraja v ČR a predstavitelia Trenčianskeho, Trnavského, Bratislavského a Žilinského kraja v SR dohodli na podpore rozvoja tohto unikátneho projektu a podpísali Dohodu o spolupráci. Cieľom vzájomnej dohody je ďalší rozvoj Baťovho kanálu a zapojenie ostatných krajov Slovenskej a Českej republiky do všeobecne prospešnej spolupráce.

Produkt cestovného ruchu „Baťov kanál“ bol 15. a 16. júna 2014 prezentovaný aj na území Trenčianskeho kraja, v Prievidzi. Tento zaujímavý projekt  predniesol Vojtěch Bártek, riaditeľ spoločnosti „Baťov kanál, o.p.s.“.  Prezentáciu si vypočula stovka študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi priamo v aule školy.

Prednášky o Baťovom kanáli sa zúčastnili aj predstavitelia partnerského Juhomoravského kraja Václav Novák, predseda Výboru pre medziregionálne vzťahy a Pavol Foltín z Odboru vonkajších vzťahov.  Predstaviteľov z JMK privítal v Prievidzi podpredseda TSK Richard Takáč: „napriek tomu, že spolupráca medzi TSK a Juhomoravským krajom bola podpísaná len v januári tohto roku, už tu máme prvé lastovičky spolupráce. Prednáška je dôkazom prehlbujúcej sa spolupráce a prejavom spoločnej snahy o podporu a propagáciu zaujímavých produktov, projektov a inovácií v cestovnom ruchu, ktorých dopad presahuje územie našich krajov.“

Predstavitelia Juhomoravského kraja sa stretli aj s riaditeľom SOŠ Štefanom Gamanom, s ktorým sa rozprávali o projektoch realizovaných so strednými školami z Juhomoravského kraja. Počas spoločného stretnutia mali možnosť prediskutovať podobu budúcej spolupráce na odbornej prednáške venovanej  osobnosti Tomáša Baťu a jeho potomkom v Prievidzi, ktorá sa bude konať na území TSK v roku 2015.

Okrem spolupráce v oblasti cestovného ruchu predstavitelia TSK s českými partnermi prediskutovali aj formy spolupráce v iných oblastiach. Václav Novák: „Juhomoravský kraj ponúka TSK konkrétne projekty ako napr. odovzdávanie metodických skúseností o integrovanom systéme dopravy, o senior pasoch v oblasti sociálnej politiky, ako aj v oblasti medzinárodných vzťahov.“ Predstavitelia oboch krajov sa zhodli na 3 prioritných oblastiach budúcej spolupráce: doprava, sociálna oblasť a medzinárodné vzťahy. Podpredseda TSK Richard Takáč vysoko ocenil ponuku Juhomoravského kraja na zabezpečenie a uhradenie výdavkov súvisiacich so školením 2 zamestnancov Ú TSK v Juhomoravskom kraji.

Pri návšteve Bojnického zámku a jeho okolia prezentoval podpredseda TSK českým partnerom úspešné projekty v oblasti cestovného ruchu a hlavné atraktivity hornej Nitry, ktoré do nášho kraja lákajú množstvo domácich i zahraničných turistov.

Dohoda o spolupráci medzi TSK a JMK poskytuje priestor na užšiu spoluprácu nielen na úrovni samospráv, ale aj medzi inštitúciami a organizáciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Nové programovacie obdobie 2014-2020 ponúka možnosť spolupracovať na spoločných projektoch, ktoré môžu vo významnej miere prispieť k rozvoju oboch krajov.

autor: EF
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK