Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Druhé zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu Hornej Nitry

Dňa 9. apríla 2018 (pondelok) sa konalo 2. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu HORNEJ NITRY (Akčný plán) za účasti miestnych pracovných skupín v priestoroch Centra voľného času v Prievidzi. Zasadnutie otvoril predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry pán Čičmanec.

Zástupcovia miestnych pracovných skupín prezentovali priority a potenciál v predmetnom území, ktoré budú zamerané na ekonomickú, sociálnu a environmentálnu oblasť.

V ďalšej časti stretnutia prezentovala predsedníčka Pracovnej skupiny možnosti získania finančných prostriedkov na projektové zámery.

V rámci diskusie bol prezentovaný pokrok v príprave nosných projektov v oblasti dopravy (cestná a železničná infraštruktúra). Do diskusie za zapojil aj podpredseda Pracovnej skupiny Jaroslav Baška, zástupca Hornonitrianskych baní a primátor mesta Handlová.

Na záver poďakovala všetkým prítomným primátorka Prievidze.

Ďalšie stretnutie regionálnych pracovných skupín je naplánované na 23. apríla 2018 v Prievidzi.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK