Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kolokvium „Vývoj praxe v oblasti duševného zdravia. Skúsenosti v Európe“

Sociálna kríza, strata rodinných istôt, neistoty spojené so zamestnaním vedú k pocitom nestálosti, ktoré oslabujú jedinca. Migrácia populácie, globalizácia ekonomiky, ktorá sa veľmi nestará o ľudské hodnoty, pôsobenie médií, ktoré šíria tragédie, robia z našej spoločnosti dodávateľa úzkosti, strachu. Odborníci pracujúci v oblasti psychiatrie zaznamenávajú v posledných rokoch vzrastajúci počet ľudí, ktorí sú psychicky chorí alebo majú prechodné psychické problémy. Tieto negatívne javy v spoločnosti nás nútia, aby sme hľadali náležité odpovede a prostriedky na ich odstránenie alebo aspoň zmiernenie a aby sa hľadali možnosti prepojenia zdravotníckych a sociálnych zariadení so sieťou ďalších inštitúcií, združení a dobrovoľníkov, ktorí môžu v tejto oblasti pomáhať.

kolokvium_01

Regionálna rada Pikardie organizovala v dňoch 23. a 24. 2. 2007 v meste Clermont medzinárodné kolokvium k tejto závažnej spoločensko-zdravotníckej problematike. Pikardia je partnerským regiónom Trenčianskeho samosprávneho kraja, preto pozvali aj odborníkov od nás a z Nemecka, z regiónu Durínsko. Za TSK sa na kolokviu zúčastnili MUDr. Helena Žiačiková, psychiatrička z Považskej Bystrice, Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca Odboru zdravotníctva a humánnej farmácie TSK, Ing. Andrea Kajanová, poverená vedením Odboru sociálnej pomoci TSK, Ing. František Martaus, riaditeľ Domova sociálnych služieb Dolný Lieskov, PaedDr. Sylvia Maliariková, referentka Odboru medzinárodnej spolupráce TSK, Mgr. Beáta Balková, reprezentujúca TSK v Bruseli v Dome slovenských regiónov a za poslancov Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce Kocurany.

kolokvium_02

 

V hlavnom bloku prednášok vystúpila MUDr. Žiačiková s príspevkom „Organizácia  psychiatrickej starostlivosti v našom regióne“. Na workshope nazvanom Pacient v systéme psychiatrickej starostlivosti: jeho miesto a jeho práva sa zúčastnili Ing. Čičmanec, Mgr. Štefíková a MUDr. Žiačiková, ktorá predstavila koncepciu psychiatrickej starostlivosti v SR.

Na workshope nazvanom Práca v sieti: Partneri sa zúčastnili Ing. Martaus, Ing. Kajanová, PaedDr. Maliariková a Mgr. Balková. Ing. Martaus predniesol príspevok, v ktorom zdôraznil tie skutočnosti, ktoré poskytovateľom sociálnej starostlivosti najviac komplikujú činnosť. Čas medzi prednáškami, diskusiami, workshopmi a brífingami využili členovia delegácie TSK na rozhovory s kolegami, vytváranie kontaktov využiteľných v našej praxi a na výmenu odborných materiálov, ktoré ponúkali predstavitelia rôznych subjektov, pôsobiacich v dotknutej oblasti. Účastníci kolokvia mali možnosť vidieť aj prvú psychiatrickú kliniku na svete, ktorú práve v Clermonte založil nestor psychiatrie Philippe Pinel.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK