Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mimoriadny záujem o posty euroúradníkov

Približne 150 osôb prejavilo v stredu popoludní záujem o informačné stretnutie pre potenciálnych zamestnancov v novokonštituovanom útvare, ktorý bude rozhodovať o rozdelení zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ priamo v Trenčianskom samosprávnom kraji.

„Čím väčšia účasť, tým väčšia šanca vybrať tých najlepších,“ konštatoval v úvode stretnutia podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik. Pripomenul, že pre náš kraj  bola predbežne vyčlenená v rámci Regionálnych operačných programov čiastka vyše 170 miliónov eur, ktoré by mali smerovať predovšetkým do oblasti dopravy, regenerácie sídlisk a cestovného ruchu.

eurouradnici_01

O zmysle a náplni nového Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom /SO/RO/ informoval záujemcov vedúci odboru regionálneho rozvoja  TSK Mgr. Róbert Galko. Pripomenul, že tento útvar sa už začína formovať po stránke materiálnej, priestorovej i personálnej. Na svojom júnovom zasadnutí sa bude touto otázkou zaoberať zastupiteľstvo TSK. Schváliť by malo zmeny v organizačnej štruktúre. Vzniknúť by mal nový Odbor implementácie Regionálnych operačných programov, ktorý by mal mať 3 oddelenia a v nich 28 zamestnancov. Vytvorí sa však aj nové oddelenie kontroly SO/RO so siedmimi zamestnancami. Tieto údaje sa ešte môžu zmeniť, definitívnu podobu nadobudnú až po schválení nášho Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 až 2013 v Bruseli.

eurouradnici_02

Potenciálni uchádzači dostali základné informácie o zameraní a náplni nového pracoviska, o kritériách výberu a požiadavkách na budúcich zamestnancov. Personálne budovanie tohto útvaru bude rozložené do niekoľkých časových etáp, na každú z nových pracovných pozícií bude vypísané riadne výberové konanie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK