Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mosty k rodine

Aby každé dieťa malo rodinu... To bolo ústredné motto konferencie Mosty k rodine, ktorú pripravila Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Záštitu nad podujatím prevzal predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

mosty_k_rodine

V jeho mene konferenciu otvoril riaditeľ úradu TSK – Ing. Dušan Lobotka. Pripomenul, že TSK vynakladá ročne do sociálnej sféry približne pol miliardy korún. Tieto prostriedky smerujú predovšetkým do 26-ich vlastných zariadení samosprávneho kraja. Aj keď v nich prevažujú starší občania a mentálne postihnuté deti a mládež, súčasťou siete sú aj dva Domovy pre osamelých rodičov, známe DOR-ky. Dočasné bývanie i poradenstvo v nich nájdu osamelí rodičia s maloletými deťmi, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené. Tri ďalšie podobné zariadenia, ktorých zriaďovateľmi sú mimovládne občianske združenia, podporuje samosprávny kraj formou príspevku na poskytovanie služieb.

„Aj keď je problematika detských domovov predovšetkým agendou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mosty k rodine musíme vytvárať spoločne spoluprácou všetkých zainteresovaných,“ uzavrel Ing. Lobotka.

Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Juraj Wagner pripomenul, že jeho škola je pripravenú podať pomocnú ruku aj študentom - vysokoškolákom z ohrozených a rozvrátených rodín a navrhol spoluprácu v tejto oblasti aj so Spoločnosťou priateľov detských domov.

Predseda tejto spoločnosti Jozef Mikloško označil za mimoriadne dôležité, aby v tejto sfére fungovala v regiónoch spolupráca medzi sociálnymi zariadeniami, školstvom a zdravotníctvom.

Predpokladom takejto spolupráce je aj zmluva o spolupráci medzi Fakultnou nemocnicou v Trenčíne a Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, ktorú v úvode konferencie slávnostne podpísali vrcholní predstavitelia  nemocnice i vysokej školy.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK