Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Október 2007 v oblasti informačnej spoločnosti

Výzva na podávanie príspevkov pre individuálne osoby a organizácie Zabezpečiť, aby každý mohol využiť výhody, ktoré ponúka informačná spoločnosť je významnou ekonomickou a sociálnou výzvou v Európe a vo svete. Odpovedať na túto výzvu je kľúčovou politickou prioritou Európskej komisie. Preto EK oznámila, že spustí novú európsku politiku e-inklúzie zahŕňajúcu IKT a využitie IKT na prekonanie vylúčenia.
Spustenie tejto politiky možno očakávať koncom roka 2007 a predchádza jej Európska iniciatíva o e-Inklúzii. Výzva na podávanie príspevkov bude otvorená od 8. októbra 2007.  Všetci, ktorí sa do 15. novembra zapoja do iniciatívy, budú v decembri pozvaní na spustenie Iniciatívy o e-Inklúzii pri príležitosti Ministerskej konferencie v Lisabone. 
Viac informácií na http://ec.europa.eu/information_society/einclusion   

Nová komunitárna agentúra zameraná na oblasť telekomunikácií v Európe by mala začať svoju činnosť v roku 2010. Výhody novej agentúry.

  • zlepšiť fungovanie vnútorného trhu v oblasti telekomunikácií
  • zjednodušiť rozvoj celoeurópskych služieb

Návrh komisárky pre informačnú spoločnosť Viviane Redig bude predložený Rade a Európskemu parlamentu po tom, ako bude prijatý kolégiom komisárov koncom októbra resp. začiatkom novembra. Agentúra nazvaná "European Electronic Communications Market Authority" (EECMA) bude expertíznym centrom na európskej úrovni.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK