Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Október 2007 v oblasti podnikania / inovácie

Na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 26. septembra 2007 poslanci oficiálne vyjadrili podporu vytvoreniu Európskeho technologického inštitútu (EIT). Poslanci súhlasili aj s návrhom Komisie, aby 308,7 miliónov EUR z celkových finančných nákladov vo výške 2,4 miliardy EUR na roky 2008-2013 bolo poskytnutých z rozpočtu Únie. Poslanci EP navrhli premenovanie EIT na Európsky inštitút inovácií a technológií. Súčasne vyjadrili súhlas s návrhom, aby bol inštitút zriadený len po ukončení pilotnej fázy, v rámci ktorej dve alebo tri poznatkové a inovačné komunity (KICs – Knowledge and Innovation Communities) budú na rôznych projektoch testovať realizovateľnosť inštitútu.
Návrh Komisie teraz posúdi Rada a na jeseň zverejní spoločné stanovisko, o ktorom budú poslanci EP hlasovať v druhom čítaní. Prvú výzvu na KICs možno očakávať najskôr v lete 2008.

Na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 1. a 2. októbra v Luxemburgu, dosiahli členské krajiny po 20 rokoch negociácií kompromis v otázke liberalizácie poštových služieb v EÚ od roku 2011. Luxembursko a 10 ďalších členských krajín (medzi nimi Slovensko) získalo dvojročnú výnimku. Dosiahnutá dohoda zahŕňa aj Povinnosť všeobecnej služby (Universal Service Obligation - USO) t. j. členské krajiny môžu nariadiť rovnaké tarify medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, dostatočný prístup k poštovým úradom a minimálne dodacie lehoty. Vo februári 2008 sa očakáva schválenie tohto návrhu počas druhého čítania v Európskom parlamente.

Seminár "Od formovania po internacionalizáciu clustrov", Brusel, 22. – 23. október 2007 Podujatie organizuje EURADA, Európske združenie rozvojových agentúr. Seminár bude zameraný na nasledujúce témy:

  • panoráma európskych stratégií a medzinárodných aktivít clustrov
  • etapy európskeho a medzinárodného rozvoja
  • prvky predvídania na nosných trhoch
  • finančné nástroje: prehľad európskych programov
  • metodológia zriadenia jedného InterClustra
  • skupinové vypracovanie projektu InterClustra

Viac informácií a registrácia: raphael.szymczak@eurada.org

Ocenenia za najlepší eGovernment (eVládnutie) boli vyhlásené 20. septembra na Ministerskej konferencii v Lisabone. Ceny za najinovatívnejšie verejné služby získali:

  • HoReCa1 – One-stop-shop for Hotel Resturants Café z Holandska
  • Mypage z Nórska
  • Besancon.clic z Francúzska
  • Nemecké riaditeľstvo pre administratívne služby.

Cena za najinšpiratívnejší príklad overenej praxe bola udelená talianskej Online Police Station (výsledok verejného hlasovania). Víťazi získali prestížnu trofej European eGovernment Award od podpredsedu EK Siim Kallasa a portugalského ministra Silva Pereiru. Na podujatí bolo predstavených 52 projektov, ktoré sa dostali do finále z celkového počtu 310 tohtoročných uchádzačov. 

Štvrtá ministerská eGovernment konferencia bola zameraná na 4 hlavné témy týkajúce sa informačno-komunikačných technológií: "Lepšie verejné služby pre rast a zamestnanosť"; "Účasť a transparentnosť"; "Sociálny dopad a súdržnosť" a "Efektívna a schopná správa".

Viac informácií na:
http://www.epractice.eu/document/3917
http://www.epractice.eu/awards

Európska komisia spustila internetovú stránku http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction, ktorá umožní podnikateľom a ďalším aktérom poskytnúť exekutíve EÚ tipy na zlepšenie európskej legislatívy a zníženie administratívnych prekážok. Komisár pre podnikanie a priemysel G. Verheugen oznámil spustenie novej stránky 21. septembra ako súčasť celkového balíka opatrení zameraných na radikálne zníženie (o 25% do roku 2012) administratívnej záťaže, ktorej podnikatelia čelia. Komisár tiež oznámil outsourcing programu v hodnote 20 miliónov EUR zameraného na meranie úspor, ktoré môžu byť dosiahnuté odstránením byrokratických povinností vyplývajúcich z európskej legislatívy a jej implementácie na národnej úrovni. Outsourcing zabezpečí konzorcium konzultačných firiem vrátane Cap Gemini, Deloitte a Ramboll Management. 18 mesiacov trvajúci projekt bude mať za cieľ vyvíjať špecifické riešenia pre každý členský štát rovnako ako aj v európskom meradle. V tejto súvislosti bola vytvorená Skupina na najvyššej úrovni, ktorej predsedá Edmund Stoiber. Skupina nezávislých expertov bude dohliadať na prebiehajúce práce v rámci Akčného programu na zníženie zbytočnej administratívnej záťaže. Akčný program, ktorý EK uviedla v januári 2007 pokračuje v zjednodušovaní života ekonomických operátorov. Desať tzv. fast track akcií bolo predložených a takmer polovica z nich už bola schválená.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK