Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prehľad očakávaných udalostí v 10. týždni

Prehľad kultúrno-spoločenských udalostí očakávaných v 10. týždni roku 2020.

 

Utorok, 3. marec 2020

Pracovné zasadnutie Rady, Predsedníctva a RK KO Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčín sa uskutoční v Gastrocentre pod Brezinou v Trenčíne o 9.00 h.

 

Streda, 4. marec 2020

V kongresovej sále Hotela Pod zámkom v Bojniciach sa v stredu 4. marca 2020 o 9.30 h na pracovnom stretnutí pri okrúhlom stole stretnú predstavitelia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (Europan Economic and Social Committee), predstavitelia Poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI), koordinátori Európskej únie pre transformáciu uhoľných regiónov, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia samospráv hornej Nitry a ďalší reprezentanti, zapojení do transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry.

 

Slávnostná vernisáž výstavy tvorby neprofesionálnych fotografov z regiónu hornej Nitry po názvom „Prizma 2020“ sa uskutoční v stredu 4. marca 2020 o 17.00 h v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pre verejnosť bude výstava prístupné od nasledujúceho dňa.

 

Štvrtok, 5. marec 2020

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovenku Trenčín pozýva vo štvrtok 5. marca 2020 na výročnú členskú schôdzu do malej zasadačky župného úradu. Stretnutie začína o 9.00 h.

 

Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa uskutoční vo štvrtok 5. marca 2020 o 14.30 h v kongresovej sále hotela Elizabeth.

 

Piatok, 6. marec 2020

Nazrieť za brány Strednej zdravotníckej školy Prievidza bude umožnené nielen žiakom základných škôl, ale i širokej verejnosti v piatok 6. marca 2020 od 8.00 h. Deň otvorených dverí prebieha v sídle školy dopoludňajších hodinách pre žiakov, v popoludňajších hodinách od 14.00 h aj pre verejnosť.

 

Prehliadku najlepších cestovateľských a dobrodružných filmov z domácej aj medzinárodnej produkcie prináša do Prievidze Regionálne kultúrne centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Sprievodným programom „Expedičnej kamery“ je rozprávanie Prievidžana Petra Vavru o tom, ako prežiť v prírode. Podujatie sa koná v piatok 6. marca 2020 o 16.00h. Vstupenky a viac informácií na www.rkcpd.sk.

 

Nedeľa, 8. marec 2020

Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim pozýva na výročnú členskú schôdzu , ktorá sa koná v zasadačke hasičskej zbrojnice v nedeľu 8. marca 2020 o 15.00 h.

Pondelok, 9. marec 2020

Valné zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región sa uskutoční v pondelok 9. marca 2020 o 9.00 h v v sídle KOCR na župnom úrade v zasadacej miesnosti na 8. poschodí.

 

Pripomíname aj kultúrno-spoločenské podujatia, výstavy a výstavky, ktoré prebiehajú v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Všetky tri župné knižnice sa zapojili do projektu Týždeň slovenských knižníc 2020. Okrem bezplatnej registrácie si každá z nich pripravila pre svojich stálych čitateľov a aj širokú verejnosť bohatý kultúrny program pre malých aj veľkých čitateľov. O aké konkrétne podujatia v ktorej knižnici ide si prečítate na ich webových sídlach:

 

 

Občianske združenie Hornonitrie a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja približuje vývoj kachliarstva od jeho najstarších foriem až po súčasnosť vo výstave „Kachliarstvo na Slovensku“. Výstava prezentuje kachliarske umenie meniace sa v priebehu umeleckých slohov a odhaľuje vzácne zbierky kachlíc a kachľových pecí. Expozícia je pre verejnosť prístupná do 20. marca 2020 v čase otváracích hodín. Viac informácií na www.muzeumpd.sk.

 

Výstavu približujúcu významné ženské postavy 19. storočia na Slovensku v tzv. štúrovskom období pripravovalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci s Považskou knižnicou, Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre a Školou umeleckého priemyslu v Trenčíne. Bohatá expozícia s názvom „Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci“ je umiestnená vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici do 31. marca 2020. Viac informácií na www.muzeumpb.sk.

 

V špecializovanej pobočke Trenčianskeho múzea v Novom Meste nad Váhom – v Podjavorinskom múzeu si môžete prezrieť výstavu „Nové Mesto nad Váhom v praveku“. Výstava je vytvorená z archeologickej zbierky Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a verejnosti priblíži dve vybrané archeologické kultúry, ktorých stopy môžeme nájsť v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí – bošácku skupinu a lužickú kultúru. Expozíciu bude vystavovaná do 5. mája 2020. Viac informácií na www.muzeumtn.sk.

 

Výstavu odhaľujúcu čarovný svet rozprávok a zákulisie bábkového divadla prináša do nášho kraja Trenčianske múzeum v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišiaka v Nitre. Expozícia „Z rozprávky do rozprávky“ bude nainštalovaná v priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu a jej súčasťou bude takmer stovka bábok, tzv. drevených hercov, originálna scéna z inscenácie nitrianskeho divadla a množstvo sprievodných aktivít pre deti aj mládež. Svet bábkového divadla bude verejnosti prístupný až do 10. mája 2020. Viac informácií na www.muzeumtn.sk.

 

 

Vo štvrtok 27. februára 2020 o 16.00 h sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uskutoční ďalšia z pravidelných odborných prednášok, tentoraz na tému "Vojtech Zamarovský - život a dielo". Cestou spoznávania spisovateľa, cestovateľa a zakladateľa literatúry faktu Vojtecha Zamarovského vás prevedie Mgr. Jaroslav Michálik a Ing. arch. Július Bruna. Viac informácií na www.muzeumtn.sk

 

Kino Mier v Považskej Bystrici hostí od 15. februára 2020 výstavu „FotoROZKVET 2019“ – reprízu výstavy fotografií 19. ročníka letnej fotografickej súťaže, ktorú vyhlásilo Považské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Viac informácií na www.pospb.sk

 

 

Na týchto podujatiach môžu byť vyhotovené fotografické záznamy pre účely prezentácie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viac informácií nájdete na: https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov.html?page_id=545126

autor: sg
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK