Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prehľad očakávaných udalostí v 39. týždni

Prehľad kultúrno-spoločenských udalostí očakávaných v 39. týždni roku 2020.

Štvrtok, 24. septembra 2020

Predstavitelia Zhromaždenia SK 8 budú vo štvrtok 24. septembra od 10.00 h rokovať v Bojniciach. Témami stretnutia sú napr. projekt hokejových akadémií, zahraničná politika bližšie k ľuďom či podpis Memoranda o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Stretnutie pokračuje aj v piatok 25. septembra.

Na prednášku Pavol Križko: učiteľ, historik, archivár a národniar pozýva Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uskutoční sa v Kongregačnej sále múzea vo štvrtok 24. septembra o 16.00 h. Viac informácií na www.muzeumtn.sk.

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pozýva na krajskú súťažnú prehliadku v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá sa uskutoční 24. septembra o 8.00 h v Novom Meste nad Váhom. Najúspešnejšie kolektívy postúpia na celoštátnu prehliadku 66. Hviezdoslavov Kubín. Viac informácií na www.tnos.sk.

Piatok, 25. september 2020

Prestížne ocenenie Beckovské slnko, ktoré sa každoročne udeľuje významnej osobnosti z oblasti kultúry, športu, vedy a spoločenského života, si v piatok o 18.00 h na Beckovskom hrade prevezme operný spevák Peter Dvorský.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa do katalógu aktivít v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) zapojí v piatok 25. septembra a v sobotu 26. septembra tradičným maratónom Za bránou múzea 2020 v čase od 9.00 h do 17.00 h  v priestoroch múzea. Viac informácií na www.muzeumpd.sk.

Sedem súčasných aj bývalých študentov Fakulty výtvarných umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici svoje sily i diela spojilo v celok nazvaný Komunikácie. Spoločnú výstavu si verejnosť môže prezrieť v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, slávnostne uvedená bude vo štvrtok 24. septembra o 16.00 h. Viac informácií na www.muzeumpd.sk.

Sobota, 26. september 2020

Jednota dôchodcov v obci Dolné Srnie pozýva na slávnostnú členskú schôdzu, ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia založenia klubu. Podujatie sa koná v sobotu 26. septembra o 16.00 h v KD Dolné Srnie.

Slávnostné odovzdávanie automatických defibrilátorov od TSK pre dobrovoľné hasičské zbory bude v sobotu 26. septembra prebiehať na viacerých miestach v kraji. O 10.00 h v Lipníku, o 11.30 h v Slatine nad Bebravou, o 13.00 h v Klátovej Novej Vsi a o 15.15 h v Pruskom.

V Panskej kaplnke na Trenčianskom hrade požehnajú počas Ekumenenickej liturgickej slávnosti drevený kríž, čím sa kamplnka stane priestorom vhodným pre cirkevné sobáše. Podujatie začína v sobotu 26. septembra o 16.00 h, počet návštevníkov je obmedzený na 50. Viac informácií na www.muzeumtn.sk.

Pripomíname aj kultúrno-spoločenské podujatia, výstavy a výstavky, ktoré prebiehajú v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pozýva všetkých priaznivcov umenia na prehliadku troch nových inštalácií. Verejnosť privíta na nasledujúcich vernisážach: 22. septembra o 17.00 h na výstave (Vý)Stavoprojekt od autorky Lucie Mlynčekovej, 24. septembra o 17.00 h na výstave dokumentárnej fotografie Døkument 20 20 a tiež na výstave maľby a inštalácie Eriky Miklošovej s názvom Abstract landscape. Viac informácií na www.gmab.sk.

V priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK si až do 31. marca 2021 môžete prezrieť etnologickú výstavu Od šúpolia k umeniu, pripravenú v spolupráci s výtvarníčkou Mgr. Soňou Belokostolskou. Viac informácií na www.muzeumpb.sk.

V Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom (pobočka Trenčianskeho múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) si do 13. novembra 2020  môžete prezrieť výstavu s názvom 70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom. Výstava reflektuje výsledky práce múzea z rokov 1950 – 2020 a tiež výber zbierkových predmetov, ktoré sa tejto inštitúcii podarilo získať. Viac informácií na www.muzeumtn.sk.

Na týchto podujatiach môžu byť vyhotovené fotografické záznamy pre účely prezentácie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viac informácií nájdete na: https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov.html?page_id=545126

 

 

 

autor: sg
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK