Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prístavba pavilónu pracovnej terapie v DSS Dolný Lieskov

Vo štvrtok 7. júna v Domove sociálnych služieb Dolný Lieskov v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne otvorili Prístavbu pavilónu pracovnej terapie, zrealizovanú v rámci výzvy Operačného programu Základná infraštruktúra a implementovanú Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné priestory pre kvalitnú ergoterapiu pre cca 15 klientov Domova sociálnych služieb, ich športovú a záujmovú činnosť, poskytnúť špecializovaný denný pobyt orientovaný na ergoterapeutickú činnosť pre cca 10 obyvateľov regiónu v pracovných dielňach stolárskeho a keramického zamerania. Špecializovanými činnosťami pracovnej terapie sa zvyšuje úroveň pracovných zručností klientov s cieľom možnej integrácie do pracovného procesu.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevky medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a ministerstvom výstavby bola podpísaná 23. mája 2006, fyzická realizácia projektu sa začala v mesiaci jún 2006. Stavebnú časť zrealizovala firma RoLo, s. r. o., Streženice.

Celkové náklady investované do realizácie sú 8 347 969, 16 Sk, z toho spolufinancovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavuje 854 437, 63 Sk, zvyšné financie sú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Trenčiansky samosprávny kraj doteraz realizačne ukončil štyri investičné projekty v rámci OP ZI zo siedmich: v Domove dôchodcov - Domove sociálnych služieb Myjava, kde TSK modernizoval sociálne zariadenie, v SOU J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou, kde vznikla prvá pilotná škola na vzdelávanie pracovníkov pre automobilový priemysel, v spomínanom Dolnom Lieskove, kde úrad práve dokončil pavilón pracovnej terapie a v Domove dôchodcov Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom, kde bude o týždeň 14. júna o 10. h slávnostné otvorenie pri príležitosti ukončenia projektu s názvom Humanizácia životných podmienok a skvalitnenie poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti v DD DSS Dubnica nad Váhom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK