Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálna konferencia o využívaní štrukturálnych fondov

V kongresovej sále Someru v Trenčíne sa v utorok 19. júna uskutočnila regionálna konferencia Výmena skúseností pri využívaní štrukturálnych fondov. Ako štvrtú v poradí na Slovensku ju pripravilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky spolu s Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou s podnázvom Príklady z Operačného programu Základná infraštruktúra 2004 – 2006 a ich využitie v programovom období 2007 – 2013.

Účastníkov konferencie v úvode pozdravil podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik. Zdôraznil, že Trenčiansky samosprávny kraj vytvára optimálne podmienky na čo najefektívnejšie napĺňanie programových zámerov a bude tak tomu aj v novom programovacom období 2007 – 2013, kedy nás čakajú oveľa náročnejšie úlohy.

Operačný program Základná infraštruktúra si dal od začiatku smelý cieľ – podporiť rozvoj slovenských regiónov, zvýšiť ich ekonomický potenciál a tým zabezpečiť ich konkurencieschopnosť. OP ZI je prepojený s cieľmi a prioritami Národného rozvojového plánu, ktorý definuje vyvážený regionálny rozvoj ako jeden zo svojich špecifických cieľov. Je jedným z programov, v rámci ktorého bolo v skrátenom programovacom období možné čerpať finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Pre program na roky  2004 – 2006 bolo vyčlenených z ERDF viac ako 422 miliónov Eur.

Do nášho kraja prinieslo doposiaľ schválených 406 projektov vyše 5,2 mld. nenávratných finančných prostriedkov v slovenských korunách. Tento proces ešte pokračuje v rámci pravidla N + 2, takže očakávame, že prínos sa môže pohybovať na hranici 8 – 9 mld. Sk. V kraji pribudli predovšetkým kilometre nových chodníkov, opravených komunikácií i nová zeleň, autobusové zastávky, osvetlenie, vznikli programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí aj územné plány, nevyhnutné pre budovanie lokálnej infraštruktúry.

Získané skúsenosti a doterajšie úsilie treba využiť a premietnuť do konkrétnych projektov a čerpania ďalších prostriedkov, keďže tieto sú v novom programovacom období alokované v ďaleko väčšom objeme.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK