Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Slovenské regióny na OPEN DAYS 2007 v Bruseli

Sedem samosprávnych krajov sa v Bruseli aktívne zúčastní OPEN DAYS 2007 – Európskeho týždňa regiónov a miest. Témou už v poradí 5. ročníka tohto podujatia bude: "Making it happen: regions deliver growth and jobs" – Premeniť na skutočnosť: regióny prinášajú rast a zamestnanosť. OPEN DAYS vytvára unikátny priestor pre regióny a mestá z celej Európy, aby si vymieňali praktické znalosti, skúsenosti a inovácie v regionálnom rozvoji. Podujatie sa sústredí na novú generáciu programov kohéznej politiky pre roky 2007-2013, z ktorej môžu benefitovať všetky európske regióny.

Na príprave OPEN DAYS 2007 sa podieľa 212 regiónov a miest, čo v porovnaní s minulým ročníkom predstavuje nárast o viac ako 100 zúčastnených regiónov. Oficiálni organizátori podujatia sú Výbor regiónov a Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku. Ďalšími partnermi sú subjekty súkromného a verejného sektora.

Do programu, ktorý bude obsahovať 150 seminárov a workshopov, sa zapojí viac ako 4 500 expertov na regionálnu politiku, vrátane predstaviteľov Európskej komisie, politikov na vysokej úrovni, riaditeľov spoločností a expertov z regiónov a miest.

Slovenské regióny sa stali oficiálnymi partnermi OPEN DAYS 2007 v rámci štyroch z 24 rôznych konglomerátov:

Banskobystrický a Trenčiansky samosprávny kraj
Konglomerát: Dynamic Regions for Innovation and Investment
Líder: Antenne interregionale Centre-Auvergne-Limousin (francúzske regióny)

Bratislavský, Košický a Nitriansky samosprávny kraj
Konglomerát: Open Innovating Regions
Líder: Centrálne talianske regióny

Prešovský samosprávny kraj
Konglomerát: Network of Eastern External Border Regions
Líder: Union of Cyprus Municipalities (Únia miest Cypru)

Žilinský samosprávny kraj
Konglomerát: Knowledge & Innovation in Cities for cohesion
Líder: mesto Barcelona

V rámci OPEN DAYS 2007 sa po druhý krát uskutoční ajINVESTOR´S CAFE. Nezvyčajná kaviareň ponúka priestor na stretnutia a nadviazanie kontaktov medzi podnikateľskými subjektmi a predstaviteľmi regiónov a miest z celej Európy. Zo slovenských regiónov sa v Investors Café predstavia: Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky a Žilinský, ktoré budú zastúpené v tematických skupinách Doprava a Výskum-Inovácie.

Na podujatí OPEN DAYS 2007 sa zúčastní  aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Spolu s piatimi ďalšími županmi z iných slovenských krajov sa zúčastnia na 71. plenárnom rokovaní Výboru regiónov, ktorý je poradným orgánom EÚ.

V delegácii Trenčianskeho kraja na OPEN DAYS ďalej budú: zástupkyňa riaditeľa Úradu TSK JUDr. Ľudmila Sedláčková, pracovníčky odboru regionálneho rozvoja M. Laššová a S. Kotrhová, riaditeľ Keramoprojektu R. Kerekeš, prof. P. Gál z STÚ Bratislava, J. Václav z Trenčianskej komory SOPK, primátor Nemšovej J. Mindár a zástupcovia regionálnych masmédií.

Viac informácií na stránkach TSK: OPEN DAYS 2007, INVESTOR'S CAFE.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK