Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Pruské úspešne ukončila projekt, jeho výsledkom je vzdelávací materiál

Stredná odborná škola Pruské v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovala spolu s partnermi v rámci programu Erasmus+ KA2  projekt pod názvom „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“.

„Cieľom projektu bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách. Projekt je v danej oblasti jedinečný a inovatívny, nakoľko zastrešil oblasť vzdelávania, kde inovácie postupujú razantnými krokmi vpred a doplnil chýbajúcu odbornú literatúru. Projekt bol rozvinutý v dvoch oblastiach. Jednou z nich je zvýšenie kvality, čo sa týka  metodológie vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy. Druhou oblasťou je prepojenie vyučovacieho procesu so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania,“ priblížila riaditeľka SOŠ Pruské Janka Fedorová. Škola spolu so svojimi partnermi vytvorila nový inovatívny študijný materiál – elektronickú učebnicu (tzv. e-book).

„Výsledkom projektu je výučbový materiál postavený aj na e-learningovej platforme, ktorý je využiteľný u jednotlivých partnerov, čím sa dosiahne zosúladenie vedomostí a odborných kompetencií v jednotlivých krajinách. Táto učebnica (e-book) poskytuje ucelený prehľad problematiky v sektore poľnohospodárskej mechanizácie a má multidisciplinárny charakter. Publikovaná je v troch jazykoch - slovenskom, českom a nemeckom.  Súčasťou e-booku je aj metodická príručka, ktorá  zjednoduší prácu s textom, napríklad pri tlači podkladov, prípadne pri zasielaní jednotlivých častí žiakom elektronicky v prípade štúdia on-line formou,“ doplnila Fedorová.

Učebnica a jej celkový koncept je krokom vpred v oblasti odborného vzdelávania a je jednou z možností, ako zefektívniť a zatraktívniť, ale najmä skvalitniť odborné vzdelávanie. E-book pomôže učiteľom, majstrom odbornej výchovy, školiteľom v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj študentom  zorientovať sa v danej problematike. Zároveň, keďže je preložená do ďalších jazykov, poskytne kvalitný vzdelávací materiál pre ďalšie inštitúcie, nielen vzdelávacie, ale aj firmy zaoberajúce sa výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Bude slúžiť v rámci celoživotného vzdelávania aj  zamestnancom týchto firiem.

Zdroj: SOŠ Pruské (riaditeľka Janka Fedorová)

autor: mp

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK