Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Stará Turá si nastavila zrkadlo. Videla v ňom pozitívny odraz.

SOŠ Stará Turá si nastavila zrkadlo. Videla v ňom pozitívny odraz.

Zhodnotiť vzájomnú spoluprácu a dohodnúť sa na podmienkach jej ďalšieho úspešného rozvíjania prišlo do priestorov Strednej odbornej školy (SOŠ) v Starej Turej približne 25 zástupcov podnikateľskej sféry, úradu práce, mesta Stará Turá, ale i základných škôl. Za Trenčiansky samosprávny kraj sa stretnutia zúčastnili zamestnanci Odd. školstva a Odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov Úradu TSK.

Vedenie SOŠ v Starej Turej v prítomnosti 25 zástupcov odbornej verejnosti škole takpovediac nastavilo zrkadlo s cieľom zhodnotiť situáciu, v ktorej sa škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súčasnosti nachádza. Prítomným sa naskytol obraz odhaľujúci pozitíva spolupráce SOŠ s podnikateľskými subjektmi. Vďaka participácii regionálnych zamestnávateľov majú študenti školy k dispozícii nielen najnovšie technológie, materiálne vybavenie učební, ale aj praktické poznatky z praxe žiakov priamo vo firmách. Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia úspešných žiackych projektov, s ktorými reprezentovali školu na celoslovenských súťažiach, ale aj prác Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorej participovali jednotliví zamestnávatelia ako zadávatelia témy a zároveň konzultanti. Úspech žiakov a ich projektov spolu s prehliadkou priestorov školy doplnili skladačku pozitívneho obrazu, ktorý škole ponúklo obzretie sa do blízkej minulosti.

SOŠ v Starej Turej je jedinou strednou školou v TSK, ktorá vzdeláva a vychováva aj zahraničných študentov. Pod jej úspechy a napredovanie sa podpisujú aktívni a iniciatívni pedagógovia, podporení predovšetkým spoluprácou so zástupcami podnikateľskej verejnosti a tiež vedenia školy a jej zriaďovateľa.

-vr-

Fotogaléria

SOS_STARA_TURA (3)
SOS_STARA_TURA (1)
SOS_STARA_TURA (2)
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK