Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

STREDOŠKOLÁK a JOB FORUM 2014

STREDOŠKOLÁK a JOB FORUM 2014

Vo štvrtok 20. novembra 2014 sa na trenčianskom výstavisku Expo Center začal už 16. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK a 6. ročník veľtrhu JOB FORUM. Spolu s generálnym riaditeľom Expo Centra, Pavlom Hozlárom, dekanom Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Záblatí, Jozefom Kasalom a riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, Zdenkou Tvrdou podujatia otvoril trenčiansky župan Jaroslav Baška.

„Aktívne sme oslovovali žiakov deviatych tried základných škôl a ich rodičov, ktorí majú v týchto dňoch jedinečnú príležitosť k tomu, aby sa oboznámili s ponukou študijných programov stredných škôl v Trenčianskom kraji. Na tohtoročnom Stredoškolákovi sa zúčastňuje 33 škôl, čo je viac oproti minulému roku. Spolu s firmami je 43 vystavujúcich subjektov. V rámci veľtrhu JOB FORUM sme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodli režim, kedy nezamestnaní, ktorí prichádzajú z okruhu 30 – 40 km, budú mať úradom práce zabezpečenú úhradu cestovného,“ priblížil v úvodnom príhovore Pavol Hozlár, generálny riaditeľ Expo Centra.

„Teší ma, že sa tento rok výstavy Stredoškolák zúčastňuje viac stredných škôl ako v minulosti a že aj záujemcov zo základných škôl je dvojnásobne viac. Pevne verím, že táto dvojdňová výstava bude úspešná a zamestnávatelia si pozrú zručnosti študentov a nájdu v nich svojich potenciálnych zamestnancov a na druhej strane študenti si nájdu možné uplatnenie u zamestnávateľov, ktorí v našom kraji pôsobia. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje aktivity tohto typu a som rád, že výstavisko nám vyšlo v ústrety a dalo zľavu pre naše stredné školy, ktoré tu môžu vystavovať,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Výstava STREDOŠKOLÁK má vytvoriť vhodnú príležitosť pre propagáciu stredných odborných škôl, gymnázií a iných vzdelávacích inštitúcií a priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Výstava ponúka žiakom základných škôl možnosť vybrať si zo širšej ponuky stredných škôl, umožňuje im stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi týchto škôl a bližšie sa oboznámiť s ich študijnými programami.  

Tak ako po minulé roky, aj tentokrát bola v rámci výstavy pripravená  „Súťaž o najlepší exponát výstavy”. Víťazov vyberala päť členná komisia. Ceny odovzdávali predseda TSK Jaroslav Baška, riaditeľ výstaviska EXPO CENTER Pavol Hozlár, predseda hodnotiacej komisie Ján Zápotočný z odboru školstva TSK. Ocenenia tvoria výrobky SOŠ Sklárske – sklenené kvapky. Ocenenie za najlepší umelecký exponát získala Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov za „Dielo z čokolády“, ocenenie za najlepší technické exponát si odniesla Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom za „Score board“, „Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja“ získala Stredná odborná škola Stará Turá za „Učebnú pomôcku automatizácie s použitím PLS a frekvenčných meničov“ a špeciálne ocenenie získala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka za exponát Tank na diaľkové ovládanie.

Podujatie STREDOŠKOLÁK spoluorganizujú Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré koordinovalo kultúrne vstúpenia štyroch Centier voľného času v našom kraji a odbor školstva a kultúry TSK.

Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčiansky samosprávny kraj organizuje v druhý deň výstavy Stretnutie stredných odborných škôl a firiem, ktorého cieľom je priblížiť potreby podnikateľského prostredia Trenčianskeho kraja strednému odbornému školstvu a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu stredných odborných škôl s firmami.

Súbežne s výstavou STREDOŠKOLÁK prebieha 6. ročník veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, ktorý je určený pre všetkých nezamestnaných, zamestnaných, študentov stredných a vysokých škôl, absolventov, ktorí hľadajú stálu prácu, prípadne brigádu, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné skúsenosti. Odbornú úroveň  podujatia zaručuje záštita Jána Richtera - ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a odborní garanti – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, Inštitút zamestnanosti, Slovenský živnostenský zväz a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Výstavy sa uskutočnia od 20. – 21. novembra 2014 sa v areáli EXPO CENTER a.s. v Trenčíne.

 

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK