Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Svetový deň turizmu 2007

27. septembra si pripomenieme význam turizmu pre rozvoj spoločnosti, pre svetový mier, medzinárodnú spoluprácu, trvalo udržateľný rozvoj, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, ale aj pre znižovanie chudoby, nezamestnanosti a celkového zlepšovania kvality života. Valné zhromaždenie WTO - Svetovej organizácie cestovného ruchu na svojom 3. zasadnutí v roku 1979 v Španielsku rozhodlo ustanoviť 27. september za pamätný deň. Tento dátum pripomína skutočnosť, že 27.9.1970 boli prijaté stanovy WTO. Je to najvýznamnejšia medzinárodná organizácia v oblasti cestovného ruchu, od roku 2003 špecializovaná agentúra OSN.

Cestovný ruch je najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie hospodárstva, podnecuje celkovo rozvoj spoločnosti, vyzdvihuje jej kultúrne, sociálne, prírodné, ekonomické ale aj politické hodnoty a dáva podnety na rozvoj mnohých činností. Vyžaduje rozsiahlu medziodvetvovú spoluprácu inštitúcií pôsobiacich v oblasti CR na úrovni štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, v podnikateľskej oblasti podľa konkrétnych daností jednotlivých území a v nadväznosti na dianie v celej Európskej únii. Vzhľadom na túto komplexnosť je každý ročník Svetového dňa cestovného ruchu zameraný na určitú špecifickú tému. Tohtoročný je už dvadsiaty ôsmy a má podtitul „Turizmus otvára dvere ženám“. Poskytuje teda príležitosť, aby sme si hlbšie uvedomili postavenie a úlohy žien v tomto sektore a tiež aspekt rovnosti príležitostí celkovo, ako aj v každom konkrétnom postavení a zariadení.

Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti s veľkým množstvom rôznych subjektov, združeniami CR, kultúrnymi zariadeniami, zariadeniami, ktoré poskytujú ubytovacie a stravovacie služby, médiami a ďalšími vyvíja a koordinuje mnohé aktivity na rozvoj regionálneho CR a zviditeľnenie Trenčianskeho kraja v rámci Slovenskej republiky a tiež smerom k zahraničiu. Pri príležitosti Svetového dňa CR je VÚC Trenčín spoluorganizátorom akcie „Trenčín ako ho nepoznáme“, ktorú organizuje Mesto Trenčín v dňoch 27. až 30. septembra 2007. Je to nový produkt - prehliadky mesta v sprievode legendárnej postavy vodníka Valentína. Účastníci prehliadky, školské skupiny i jednotlivci, Trenčania i návštevníci zďaleka si budú môcť doplniť vedomosti z dávnej aj novodobej histórie Trenčína a na trase ich čaká i niekoľko prekvapení, deti možno aj darčeky, propagačné materiály a upomienkové predmety. Počas uvedených dní bude na Mierovom námestí návštevníkom k dispozícii informačný stánok, kde budú pracovníci Kultúrno-informačného centra mesta Trenčín a Oddelenia cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovať záujemcom informácie z oblasti CR.

Viac na www.trencin.sk

Trenčiansky samosprávny kraj poskytne 27.9.2007 prehliadky za polovičné vstupné v nasledujúcich múzeách:

  • Trenčiansky hrad
  • Trenčianske múzeum na Mierovom námestí
  • Katov dom na Matúšovej ulici v Trenčíne
  • Draškovičov kaštieľ v Čachticiach
  • Expozícia Ľudmili Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou
  • Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom
  • Kúria Ambrovec v Beckove
  • Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci

Vstup zdarma:

  • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK