Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky kraj na OPEN DAYS v Bruseli

Ako prilákať do regiónu strategických investorov? To bola hlavná téma jedného zo 150-ich workshopov v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest  OPEN DAYS v Bruseli. V spoločnom dome francúzskych regiónov sa predstavili aj zástupcovia Trenčianskeho kraja.

Projekt možností priemyselno-rekreačného využitia  500-hektárového územia medzi Nemšovou, Trenčianskou Teplou, Trenčianskymi Teplicami a Dubnicou nad Váhom predstavil jeden z jeho autorov – profesor Peter Gál z Fakulty architektúry STÚ. Ocenil, že takéto zámery sa dostávajú na európsku scénu  a že ich dávame do pozornosti aj zahraničným potenciálnym investorom.

Spoluautorom projektu bol aj trenčiansky Keramoprojekt, zastúpený v Bruseli Richardom Kerekešom. Primátor Nemšovej Ján Mindár vyzdvihol takúto možnosť konfrontácie rôznych prístupov k otváraniu ciest pre investorov v rôznych európskych regiónoch. Francúzsky región Auvergne predstavil  napríklad zámer vybudovať regionálnu leteckú dopravu. Slovinské Pomurje chce vytvoriť priemyselnú zónu pre investorov, ale aj lepšie využiť možnosti kúpeľníctva na liečbu psoriázy. Iné prístupy predstavili zástupcovia Banskobystrického kraja či španielskeho regiónu Castilia  La Mancha. Jednotiacim prvkom všetkých týchto projektov je vytváranie nových pracovných príležitostí v regiónoch, čo bolo tento rok aj hlavným motívom  OPEN DAYS v Bruseli.

Užitočné v tomto zámere môžu by aj kontakty obchodných a priemyselných komôr. O príkladnej spolupráci na tomto workshope hovoril Ján Václav z Trenčianskej komory SOPK a predstaviteľka obchodnej komory Západného Flámska  Els de Muynck.

Trenčiansky samosprávny kraj mal vo Výbore regiónov v Bruseli svoj stánok aj v Investorskej kaviarní, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou podujatia OPEN DAYS. Pracovníčky odboru regionálneho rozvoja TSK S. Kotrhová a M. Laššová ponúkali potenciálnym investorom úplne nový informačný materiál  v angličtine o investičných možnostiach v Trenčianskom regióne. Veľký záujem bol aj o CD-nahrávku už spomínaného projektu profesora P. Gála.

Predseda TSK Pavol Sedláček, ktorý sa zúčastnil v Bruseli ako jeden z takmer 350-ich regionálnych  európskych leaderov, pozitívne hodnotí tohtoročnú prezentáciu o priemyselno-oddychovom parku i pripravenosť ďalších propagačných materiálov v Investorskej kaviarni. "Doležité je, že sme boli aktívni," pripomenul  trenčiansky župan. On sám absolvoval viacero ďalších  rokovaní o regionálnej spolupráci. Stretol sa s predstaviteľmi partnerských regiónov   Pikardie, Zlína a Istrie. Dôležité bolo aj jeho rokovanie s generálnym tajomníkom Združenia európskych regiónov K. Klippom v Dome slovenských regiónov, kde diskutovali o efektívnejšom využívaní členstva TSK v tomto medzinárodnom zoskupení.

A čo odkázal z Bruselu slovenským regiónom prezident Výboru regiónov Michel Delbarre? Ak chcú viac profitovať z európskej regionálnej politiky, z kohéznych fondov, musia mať predovšetkým dobre pripravené plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a tie musia obsahovať naozajstné projekty pre budúcnosť.  "Pretože ak nie sú  dobré projekty, nemožno sa rozbehnúť, budete len prestupovať na mieste... Kvalitné projekty sú základom úspechu, " zdôraznil M. Delebarre.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK