Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK uviedol do života ďalší investičný projekt

Trenčiansky samosprávny kraj vo štvrtok 14. júna za účasti predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH predstavil a uviedol do života ďalší investičný projekt, zrealizovaný v rámci výzvy Operačného programu Základná infraštruktúra a implementovaný Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, priority Lokálna infraštruktúra, opatrenie 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch, podopatrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry.

otvorenie_dss_dubnica

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb v DD – Domove sociálnych služieb Dubnica nad Váhom. Prostriedky EÚ sa využili na vybudovanie  práčovne, mangľovne, sušiarne, skladu bielizne, špeciálnej kúpeľne s vaňou, na použitie hygienického vozíka, čistiacu miestnosť pre klientov zariadenia, na vybudovanie nákladného výťahu z prízemia do suterénu, rekonštrukciu sociálnych zariadení pre ťažko postihnutých klientov, vrátane vozíčkarov. Okrem iného bude uľahčená každodenná osobná hygiena zdravotne ťažko postihnutých klientov, znížia sa bariéry pre vozíčkarov  pri používaní WC. V dôsledku realizácie aktivít projektu bude zariadenie schopné ročne ušetriť cca 350 000,- Sk z nákladov na pranie, ktoré ďalej použije na trvalo udržateľné zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR bola podpísaná 12. októbra 2006, fyzická realizácia projektu bola ukončená v máji 2007.

Celkové náklady investované do realizácie projektu predstavujú sumu 4 502 292 Sk, z toho spolufinancovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja je 229 776 Sk, zvyšné finančné prostriedky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK