Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úspešný projekt bol postavený na skutočnom príbehu Košanov

Úspešný projekt bol postavený na skutočnom príbehu Košanov

Stretnutie pri príležitosti otvorenia multifunkčnej sály Domu kultúry splnila určite svoj cieľ. Spojila bývalých aj súčasných zamestnancov Elektrárne Nováky (ENO), ktorých sa zišla takmer stovka. Úvodná prezentácia otvorila stretnutie, ktorého výnimočnosť zaujala aj Trenčiansky samosprávny kraj a jeho predstaviteľov, krajských poslancov Františka Táma, Jozefa Stopku ako aj starostov z okolitých obcí. Starosta obce Kanianka Ivor Husár a riaditeľ ENO Milan Bugár slávnostne prestrihli pásku k novej sále, úspešnému zamestnaneckému projektu. Za projektom stojí pravdivý a silný príbeh, čoho dôkazom bolo aj privítanie jeho autorky Ivany Rybanskej, za veľkého potlesku.

O projekte...

V roku 2013 vyhlásila nadácia ENEL CUORE zamestnanecký projekt zameraný na podporu dobrovoľníckej práce zamestnancov pod názvom „Vaša predstava o solidarite môže mieriť vysoko“. Obyvateľka a zamestnankyňa SE – elektrárne Nováky Ivana Rybanská spracovala požadované podklady, a napriek tomu, že nikto nedúfal, podarilo sa.

Starosta obce Ivor Husár poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a realizácii projektu: „Úspešný projekt je ukážka tohto, čo sa dá dosiahnuť, ak ťahá malá komunita za jeden povraz a ukážka aktívneho záujmu občana o svoj domov. S odstupom času vnímam projekt nielen ako partnerstvo a spoluprácu. Pri samotnej výstavbe sme spoznali aj nových priateľov.“

Spomedzi 224 predložených projektov bolo úspešných šesť, medzi nimi aj projekt na prestavbu kinosály v dome kultúry Kanianka. Nadácia ENEL CUORE prispela domu kultúry  na investičnú činnosť sumou 50 tis. € a obec Kanianka sa zaviazala finančnou spoluúčasťou vo výške ďalších 116 tis. €. Celkové náklady sa však vyšplhali ešte vyššie. Po prípravách a rokovaniach bol zhotovený projekt prestavby kinosály na multifunkčnú sálu. Projekt by nebol úspešný bez úsilia projektanta Ing. Ivana Leitmana, nápomocná bola Mgr. Barbora Rumpli prostredníctvom ktorej prebiehala celá komunikácia s talianskym partnerom. Za dom kultúry bol v počiatočných fázach veľmi nápomocný bývalý riaditeľ Viliam Kurbel a pri dokončovaní celého diela spolupracoval nový riaditeľ domu kultúry Peter Bielický. Projekt mulifunkčnej kinosály po rokoch vytvoril nový priestor na stretávanie sa svojich obyvateľov.

O príbehu Košanov...

Za novodobú históriu obce Kanianka, možno považovať obdobie od druhej polovice 20.storočia, kedy sa jej charakter a význam značne zmenili. Toto obdobie bolo poznačené prioritným rozvojom baníctva na hornej Nitre a dobývaním uhlia pre potreby energetiky. Obec Koš, ktorá sa nachádzala v ťažobnom pásme Hornonitrianskych baní na základe rozhodnutia vtedajšej vlády musela ustúpiť hospodárskym záujmom štátu. Preto došlo k jej postupnej likvidácii a poddolovaniu. Za nové územie pre život Košanov bola vybratá podhorská lokalita dediny Kanianka. Od roku 1987 sa z Koša do Kanianky vysťahovalo do 3000 obyvateľov. Tým sa Kanianka stala najväčšou obcou okresu Prievidza, s aktuálnym počtom 4230 obyvateľov. Podujatie organizovala obec Kanianka a Miestna organizácia Matice slovenskej. 

Spracované z textu pripraveného DK Kanianka k prezentácii projektu.

autor: JP

Fotogaléria

Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - 0001
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - 001
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - 01
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - 02
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01774
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01776
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01777
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01778
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01786
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01787
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01789
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01790
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01792
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01794
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01797
Úspešný projekt postavený na skutočnom príbehu košanov - DSC01800
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK