Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

V Prešove sa stretli sestry samosprávnych krajov

Predmetom pracovného stretnutia bol rozvoj dlhodobej starostlivosti v regiónoch; sestry samosprávnych krajov okrem iného prebrali aj tému paliatívnej starostlivosti, poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb či možnosti koordinácie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

Stretnutia na Úrade Prešovského samosprávneho kraja sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská a riaditeľka odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií Silvia Bodnárová. Nemenej dôležitou témou pracovného stretnutia bolo aj uplatnenie diagnosticko-terapeutických štandardov v ošetrovateľskej praxi, potreba vytvárania lepších podmienok pre výkon ošetrovateľskej praxe, podpory vzdelávania sestier i spolupráce so vzdelávacími inštitúciami. Jeho výsledkom bolo vytvorenie pracovnej skupiny sestier samosprávnych krajov. Tá sa bude za účelom riešenia aktuálnych tém na mesačnej báze stretávať s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR. Okrem toho sa predpokladá aj jej úzka spolupráca so zástupcami profesijných organizácií sestier a iných zdravotníckych profesií. Najbližšie sa sestry samosprávnych krajov stretnú s predstaviteľmi rezortu zdravotníctva na jeho pôde koncom júna.            

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK