Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyhlásenie literárnej súťaže J.M. Hurbana

V rámci Roku J. Hurbana  vyhlásil v utorok, 25. 9. 2007, Trenčiansky samosprávny kraj, spoločne s miestnou organizáciou Matice slovenskej v Trenčíne a Verejnou knižnicou Michala Rešetku, literárnu súťaž venovanú myšlienkam Jozefa Miloslava Hurbana.

Ide o  literárnu súťaž v slovenskom jazyku v žánri próza – bez obmedzenia literárneho útvaru. Súťaží sa v dvoch vekových kartegóriách: mládež od 14 do 18 rokov a dospelí. Podmienku prijatia literárnej práce je sprítomnenie myšlienok  J. M. Hurbana. Prozaické práce nesmú presiahnuť rozsah 5  -  strojom alebo počítačom písaných - strán na formáte A4 a treba ich zaslať do 20. 11. 2007 do Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Prvé tri víťazné práce v oboch kategóriách budú honorované: 1. cena - odmenou 2 000 Sk, 2. cena - sumou 1000 Sk a za tretie miesto je odmena 500 Sk. Odborná porota si vyhradzuje právo neudeliť ceny. Výsledky literárnej súťaže - pod záštitou predsedu TSK – budú vyhlásené 19. 12. 2007 vo Verejnej  knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, kde odovzdajú aj ceny víťazom. Podrobné propozície súťaže budú zverejnené na webovej stránke  tejto knižnice www.vkmr.sk.

Slávnostné vyhlásenie súťaže bolo súčasťou stretnutia učiteľov slovenčiny z trenčianskeho regiónu s uznávaným jazykovedcom – profesorom Ivorom RIPKOM v budove trenčianskej knižnice na Hasičskej ulici. Ako pripomenula riaditeľka knižnice Lýdia Brezová, aj tento odborný seminár  o úrovni spisovnej slovenčiny na začiatku 21. storočia bol spomienkou na  jedného z koodifikátorov spisovnej slovenčiny J.M. Hurbana. Profesor I. Ripka upozornil  na viaceré nedostatky v praktickom používaní slovenčiny v súčasnosti. Niektorí politici a verejní činitelia napríklad s obľubou využívajú cudzie slová len preto, aby sa zapáčili cudzine. A pritom vo väčšine prípadov  máme aj  v slovenčine na pomenovanie týchto javov primerané domáce slová. Jazykovedec veľmi kriticky hodnotil aj jazykovú úroveň najmä mladších pracovníkov masmédií. Profesor Ivor pripomenul, že "slovenský jazyk sú dobré husle, len treba vedieť na nich hrať."

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK