Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poďakovanie od SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou

Poďakovanie od SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou

Vážený pán predseda,

touto cestou Vám chcem poďakovať za spoluprácu v projekte Tatra do škôl.

Na našej škole bola táto akcia uskutočnená 12.11.2021 podpísaním Memoranda o spolupráci. Pre našu školu je veľkým pozitívom byť súčasťou tohto pilotného projektu. Pre našich študentov je veľkou výhodou a veľmi dobrou skúsenosťou absolvovať odborný výcvik počas trvania tohto projektu. Získajú nové skúsenosti a hlavne v dnešnej dobe, keď nie je veľa možností získať finančné prostriedky pre zatraktívnenie odborného štúdia. Toto je zároveň forma ako motivovať žiakov študovať na odborných školách.

Preto si veľmi vážim a ďakujem, že našu školu podporujete finančne, možnosťou realizovať rekonštrukcie priestorov, zapájaním školy do rôznych projektov, ale aj akýmkoľvek iným spôsobom zveľaďujete výchovno-vzdelávací proces u nás.

S úctou Ing. Zuzana Janíková, riaditeľka školy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK