Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poďakovanie za pomoc

Vážený pán predseda,

v mene neziskovej organizácie Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n. o. Vám chcem poďakovať za pomoc, ktorú ste nám poskytli formou finančnej dotácie na prevádzkové náklady pre naše Zriadenie pre seniorov Zemianske Kostoľany, kde dňa 8. augusta 2020 došlo k nešťastnej udalosti, požiaru.
Zároveň mi dovoľte aj touto cestou poďakovať zamestnancom Oddelenia sociálnych služieb (Oddelenie sociálnej pomoci), ktorí nám v krátkom čase poskytli odbornú pomoc pri spracovaní podkladov k žiadosti na uvedenú dotáciu.
S úctivým pozdravom
v Kanianke 19.10.2020 Ing. Emil Tomanec, riaditeľ n. o.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK