Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poďakovanie za ústretovosť

Vec

Poďakovanie za ústretové konanie a spoluprácu tímu zamestnancov odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja

Vážený pán predseda,

Radi by sme sa v mene odboru národných projektov IA MPSVR SR touto cestou úprimne poďakovali pracovníkom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja za aktivity, ktoré vykonáva v prospech národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej len „NP TOS“), predovšetkým vo vzťahu k registráciám poskytovateľov opatrovateľskej služby.

Naše poďakovanie patrí celému tímu zamestnancov na odbore zdravotníctva a sociálnej pomoci za ich ochotu, poradenstvo a konzultácie v rámci registračného procesu obcí. Aj napriek aktuálnej situácii a pracovnej vyťaženosti sme sa na pracovníkov odboru sociálnych vecí a rodiny mohli vždy obrátiť a požiadať ich o pomoc.

Prosím odovzdajte im naše poďakovanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Ing. Ján Rusňák

Riaditeľ odboru národných projektov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK