Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Komuniké z augustového zastupiteľstva TSK

Poslanci TSK na svojom XI. zasadnutí  22. augusta.2007 schválili Zásobník projektových zámerov regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre roky 2007 až 2013.

Dokument zahŕňa 121 zámerov  Trenčianskeho samosprávneho kraja s celkovými predpokladanými nákladmi 5 168 659 tis. Sk. Najviac ich je v oblasti školstva. Na 5-percentnú spoluúčasť pri ich financovaní by mal TSK vyčleniť v rozpočte sumu 253 363 tisíc Sk. Súčasťou zásobníka je však aj 1589 projektových zámerov miest a obcí z regiónu Trenčianskeho kraja v celkovej predpokladanej hodnote 31 766 590 168 Sk. Projekty sú rozvrhnuté do viacerých oblastí – od modernizácie infraštruktúry vzdelávania, cez regeneráciu sídiel, operačný program životného prostredía až po operačný program informatizácia  spoločnosti...Zaradenie projektu do zásobníka ešte nezakladá nárok budúceho žiadateľa, že projekt je podaný a bude finančne podporený. Oprávnení žiadatelia  /TSK, mestá a obce/ musia podať  svoje projekty na základe zverejnenej výzvy  v rámci jednotlivých operačných programov. Zaradenie projektu do zásobníka je však jedným z dôležitých hodnotiacich a výberových kritérií.

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o získanie grantu na podporu miestnych akčných skupín pre prístup k programu LEADER v podmienkach TSK. Na grantovú podporu je v rozpočte na tento rok vyčlenená suma 4 mil. Sk a správcom zdrojov grantovej podpory je Rozvojová agentúra TSK, koordinátorom odbor regionálneho rozvoja TSK. Žiadosti možno posielať do 15. novembra 2007.

Poslanci krajskej samosprávy schválili aj ďaľšie zmeny v sieti stredných škôl. Do siete navrhli zaradiť tri nové stredné školy: Strednú priemyselnú školu stavebnú v Považskej Bystrici / vzniká v areáli SOU stavebného/, Strednú priemyselnú školu na ul. Falešníka č. 6 v Prievidzi/vzniká v areáli tamojšieho SOU/ a Strednú školu podnikania / vzniká v areáli SOU odevného a textilného / v Trenčíne. Nové školy by mali vzniknúť k 1. septembru 2008.  Zo siete školských zariadení vyradili nefunkčnú výdajnú školskú kuchyňu v SOU stavebnom v Trenčíne. Poslanci podporili aj vytvorenie troch spojených škôl. Jedna vznikne /od 1.9.2008/ v Dubnici nad Váhom a jej organizačnými zložkami budú SOU strojárske a elektrotechnické a Učilište strojárske. Súčasťou novej Spojenej školy na Trokanovej ul. v Myjave  bude Združená stredná škola v Brezovej pod Bradlom a Učilište, ktoré vzniklo spojením učilišťa strojárskeho  a poľnohospodárskeho v Myjave.  Súčasťou siete školských zariadení je aj Domov mládeže  a Školská jedáleň pri Spojenej škole v Myjave. Od 1. 9. 2007 vzniká Spojená škola na Lipovej ul. v Handlovej s organizačnými zložkami: Združená stredná škola  obchodu a služieb a Stredná priemyselná škola. Jej súčasťou je aj Domov mládeže, školská kuchyňa,  školská jedáleň a výdajne školskej stravy. Zároveň poslanci zrušili Učilište na ul. Chemikov v Novákoch a Učilište poľnohospodárske v Novom  Meste nad Váhom .

Zastupiteľstvo schválilo organizačné  poriadky  škôl, ako aj kultúrnych zariadení v organizačnej pôsobnosti TSK. Tri kultúrne zariadenia zmenili aj názvy. Hornonitrianske osvetové stredisko je Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Myjavské osvetové stredisko je premenované na Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Hornonitrianska hvezdáreň má nový názov Hvezdáreň v Partizánskom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK