Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 13. týždni

Pondelok, 26. marca

 • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne bude o niekoľko dní hodnotená evalvačnou komisiou Európskych univerzít v rámci hodnotenia VŠ v SR. Dnešného evalvačného tímu s predstaviteľmi samosprávy regiónu, mesta a priemyselných podnikov, spolupracujúcich s univerzitou, sa zúčastní aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Cieľom stretnutia bude podporiť univerzitu v medzinárodnej evalvácii.
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pripravila počas Týždňa slovenských knižníc Týždeň  otvorených dverí. Okrem bohatého programu pre deti a dospelých umožní bezplatný zápis nových členov do knižnice, bezplatné používanie internetu a podobne. Prvým podujatím bude 26. 3. slávnostné otvorenie študovne úseku regionálnych dokumentov a bibliografie – informačného miesta Trenčianskeho kraja, ktorého sa zúčastní aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH. (Viac o programe celého týždňa v samostatnom článku na stránke tsk).

Utorok, 27. marca

 • V Omšení sa uskutoční zasadnutie regionálneho združenia obcí Teplička, na ktorom bude prítomný aj podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik.
 • V popoludňajších hodinách sa PaedDr. Jozef Božik zúčastní slávnostnej pedagogickej rady na Spojenej škole Trenčín  s organizačnými zložkami SPSŠ E. B., SOUS a US  na Staničnej v Trenčíne, ktorá sa bude konať pri príležitosti Dňa učiteľov.

Streda, 28. marca

 • V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne sa uskutoční oceňovanie pedagógov a pracovníkov  stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom bude prítomný predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik a riaditeľ Ú TSK Ing. Dušan Lobotka.
 • Na vernisáži výstavy Karola Pajera Hrdina boja proti fašizmu, ktorá sa uskutoční  v KsMC OS SR Trenčín, nebudú chýbať ani zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • Pätnásteho rokovania Bezpečnostnej rady kraja Trenčín sa zúčastní aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

Štvrtok, 29. marca

 • Zástupcovia detských a mládežníckych organizácií Trenčianskeho kraja sa stretnú na pracovnom rokovaní s podpredsedom TSK PaedDr. Jozefom Božikom.

Piatok, 30. marca

 • Predmetom rokovania Rady vlády SR pre regionálnu politiku, ktorej sa v Bratislave zúčastní aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, bude okrem iného aktuálny stav čerpania štrukturálnych fondov v programovom období 2004 – 2006 a zapojenie regiónov do systému implementácie Regionálneho operačného programu.
 • V Primaciálnom paláci v Bratislave sa uskutoční zasadnutie XVII. Snemu Únie miest Slovenska. Pozvanie prijal aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

Sobota, 31. marca

 • Na VII. Sneme Asociácie primátorov a starostov v Hlohovci bude prítomný podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik.

Nedeľa, 1. apríl

 • Podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik sa zúčastní na oslavách oslobodenia mesta Partizánske
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK