Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 21. týždni

Pondelok, 21. mája

  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, sa v Bratislave zúčastní pracovného stretnutia s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Vierou Tomanovou, PhD. Témou rokovania bude vývoj pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam a ich návrh riešenia. Po ukončení sa bude konať rokovanie SK 8.
  • Na pôde TSK sa uskutoční zdvorilostná návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E. p. Henry Cunyho. Sprevádzať ho bude atašé pre univerzitnú, vedeckú a odbornú spoluprácu p. Gilles Rouet. Na úrade TSK ho prijme podpredseda PaedDr. Jozef Božik a zástupkyňa riaditeľa úradu JUDr. Ľudmila Sedláčková. Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku navštívi aj Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. Okrem iného bude predmetom rokovania vzájomná spolupráca medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a partnerskou  Regionálnou radou Pikardia, jej rozvoj a perspektíva, ale aj pripravovaná júnová slovensko-francúzska konferencia, ktorú organizuje TSK v Trenčíne pod názvom Vedomostná ekonomika vo väzbe na hospodársky rast regiónov. V popoludňajších hodinách veľvyslanec navštívi Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne.
  • V sídle predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa bude konať pracovné stretnutie riaditeľov úradov samosprávnych krajov, na ktorom nebude chýbať riaditeľ Ú TSK Ing. Dušan Lobotka. Okrem iného riaditelia prerokujú kreovanie Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v jednotlivých samosprávnych krajoch.

Piatok, 25. mája

  • Štvrtého ročníka Dňa polície, armádnych a záchranných zložiek a MDD Slovenských elektrární, a.s. ENEL sa na letisku v Prievidzi zúčastní aj zástupca TSK. Na stretnutí budú tiež občania, ktorí sa osobne podieľali na záchrane životov a majetku pri nedávnych tragických udalostiach vo VOP, a.s. Nováky.
  • Medzinárodné dni cyklistiky sa začnú Veľkou cenou Hydraulika Mikolášek 2007 v Dubnici nad Váhom. Na druhý deň podujatie bude pokračovať Veľkou cenou Kooperatívy 2007 v Hrabovke a vyvrcholí 27. 5. Veľkou cenou Palmy 2007 v Novej Dubnici. Športovcov pozdraví a podporí aj predstaviteľ TSK.
  • V Hornonitrianskom osvetovom stredisku v pôsobnosti TSK sa uskutoční vernisáž výstavy študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne Bojnická ZOO v grafike a fotografii. Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch do 15. júna.

Sobota, 26. mája

  • V Dohňanoch sa uskutoční X. ročník podujatia Deň detí s Ozbrojenými silami SR a Slovenským rozhlasom, ktorý podporia osobnou účasťou aj zástupcovia TSK.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK