Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 23. týždni

Pondelok 4. júna

 • Pred rokovaním júnového Zastupiteľstva TSK sa stretnú členovia Komisie na ochranu verejného záujmu a Komisie dopravy pri Z TSK.

Utorok 5. júna

 • Podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik sa v Prievidzi stretne s poslancami TSK z okresu Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou a predstaviteľmi SAD Prievidza na pracovnom stretnutí k problematike verejnej dopravy na Hornej Nitre. V popoludňajších hodinách sa na rokovaní v Bojniciach budú zaoberať otázkami zdravotníctva na Hornej Nitre.

Streda 6. júna

 • V priestoroch TSK sa uskutoční porada poslancov všetkých poslaneckých klubov k úprave rozpočtu na tento rok.
 • V tento deň sa stretnú členovia Komisie legislatívno-právnej, Komisie zdravotníctva a humánnej farmácie, Komisie medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu, Komisie školstva, Komisie kultúry a Komisie športu pri Z TSK, aby prerokovali materiály predkladané na rokovanie  júnového zastupiteľstva TSK a ďalšie návrhy a materiály špecifické pre príslušnú komisiu.
 • Slávnostného ukončenia XX. jubilejného ročníka Akadémie tretieho veku, celoživotného vzdelávania starších ľudí v Trenčíne, sa zúčastní aj zástupca TSK.

Štvrtok 7. júna

 • V Domove sociálnych služieb Dolný Lieskov bude o 10. h slávnostné otvorenie pri príležitosti ukončenia projektu s názvom Prístavba pavilónu pracovnej terapie, realizovaného v rámci výzvy Operačného programu Základná infraštruktúra.
 • Pred rokovaním Z TSK sa stretnú členovia Komisie finančnej a majetkovej a Komisie investícií, územného plánovania a životného prostredia.
 • Na Trenčianskom hrade sa po dlhoročnom partnerstve a vzájomnej spolupráci zlúčia spoločnosti ICZ, a.s. a Exprit, s. r. o. Oficiálnej a spoločenskej časti sa zúčastnia aj predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • V kongresovej sále MsKS Bojnice sa uskutoční 8. ročník regionálnej prehliadky programov ZPOZ Inšpirácie, na príprave ktorého sa spolupodieľa aj Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi a pôsobnosti TSK.

Piatok 8. júna

 • Ako poslední sa pred júnovým zastupiteľstvom stretnú členovia Komisie regionálneho rozvoja.
 • V Trenčíne si pripomenieme 30. výročie vzniku Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Na slávnostnom zhromaždení pri tejto príležitosti budú prítomní aj zástupcovia TSK.
 • V Katovom dome sa uskutoční vernisáž výstavy obrazov Jarmily Veľkej Znovuzrodenie renesancie.
 • Trenčiansky samosprávny kraj, TNOS, obec Mníchová Lehota a Trenčianske folklórne združenie Stodola organizujú XXVII. ročník dvojdňových Trenčianskych folklórnych slávností (8. – 9. 6.).

Nedeľa 10. júna

 • Jubilejný už XXV. Folklórny Púchov sa uskutoční v amfiteátri na Lachovci. Slávnostné otvorenie bude o 14. h, okrem miestnych súborov sa predstaví aj umelecký súbor Lúčnica a orchester Zlaté husle.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK