Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 25. týždni

Pondelok, 18. júna

 • Pracovným rokovaním sa dnes začína na Táľoch dvojdňové stretnutie členov Združenia samosprávnych krajov SK 8, ktoré tvoria predsedovia ôsmich samosprávnych krajov. Stretnutie sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Murgaša a medzi účastníkmi bude aj súčasný predseda SK 8 MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
 • Podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik sa v Bratislave stretne so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Vladimírom Čečotom. Prejednajú otázku miestnej demokracie, ktorá je jedným z míľnikov demokracie európskych krajín a predstavuje faktor stability.

Utorok, 19. júna

 • Na Táľoch sa uskutoční hlavná časť rokovaní SK 8. Na programe sú témy financovania neštátnych školských zariadení, výpadok dane z príjmu fyzických osôb v roku 2007, pripravenosť samosprávnych krajov na proces zavedenia eura, financovanie výkonov vo verejnom záujme, návrh zákona o sociálnych službách a kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
 • Riaditeľ Ú TSK Ing. Dušan Lobotka sa prihovorí účastníkom druhého ročníka konferencie s názvom Mosty k rodine, ktorú organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Regionálna konferencia je organizovaná pod záštitou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej a predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka.
 • V kongresovej sále Someru v Trenčíne sa za účasti ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka uskutoční regionálna konferencia Výmena skúseností pri využívaní štrukturálnych fondov. Účastníkom priblíži príklady z Operačného programu Základná infraštruktúra z rokov 2004 – 2006 a ich využitie v programovacom období 2007 – 2013.  Na konferencii bude prítomný aj podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik
 • Účastníkov Slávnostného zasadnutia Rady Okresnej organizácie JDS v Trenčíne pozdraví v KS Dlhé Hony v Trenčíne podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik.

Streda, 20. júna

 • Na Patrovci sa stretnú riaditelia všetkých stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti TSK. Porady sa zúčastnia aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, podpredseda PaedDr. Jozef Božik a riaditeľ Úradu TSK Ing. Dušan Lobotka.
 • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH prijal pozvanie na otvorenie Ruskej národnej výstavy a slávnostnej recepcie v priestoroch Incheby pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ruska.

Piatok, 22. júna

 • Podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik otvorí tenisový turnaj osobností o pohár predsedu TSK a v popoludňajších hodinách bude na otvorení Hornonitrianskych folklórnych slávností.

Sobota, 23. júna

 • V Trenčíne sa bude konať XV. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka – celoslovenskej súťaže dobrovoľných zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci. TSK sa prostredníctvom svojho Oddelenia krízového riadenia  bude snažiť zabezpečiť dôstojný priebeh súťaže.
 • V Selci sa uskutoční 15. ročník súťaže Gaba Zelenaya v kopaní 11 m kopov pre športovcov  všetkých vekových kategórií.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK