Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 31. týždni

Pondelok, 30.7.

  • Zásobníkom projektových zámerov na obdobie 2007 až 2013 a obsahom ďalších materiálov na augustové zastupiteľstvo sa zaoberajú na výjazdovom rokovaní v obci Koš členovia komisie dopravy pri zastupiteľstve TSK. Podobný program  má aj komisia investícií, územného plánovania a životného prostredia, ktorej členovia sa schádzajú v budove Úradu TSK.
  • Na  popoludňajšom slávnostnom otvorení Trenčianskych historických slávností na Mierovom námestí sa zúčastní aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

Utorok, 31.7.

  • Materiály na augustové zastupiteľstvo prerokujú členovia komisie regionálneho rozvoja.

Streda, 1. 8.

  • Rozdelenie kompetencií pri čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov medzi samosprávnymi krajmi a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja bude hlavnou témou rokovania Združenia predsedov samosprávnych krajov SK-8 v Bratislave. Po skončení rokovania sa súčasný predseda SK-8 MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ako aj ďalší župani stretnú s novinármi na tlačovej besede.
  • Zásobník projektov na roky 2007 až 2013, ako aj ďalšie materiály na augustové zastupiteľstvo TSK prerokujú členovia komisií:  školstva, kultúry i komisie legislatívno-právnej.

Štvrtok, 2.8.

  • Príprava materiálov na augustové zastupiteľstvo TSK je hlavným obsahom rokovania komisie finančnej a majetkovej.

Piatok, 3. 8.

  • Cyklus porád komisií pred augustovým zastupiteľstvom TSK uzavrú členovia komisie medzinárodnej spolupráce a CR, komisie zdravotníctva a humánnej farmácie, ako aj komisie sociálnej pomoci.

Sobota, 4.8.

  • Na slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR hasičských dobrovoľných zborov v Pruskom je pozvaný aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
  • Trenčiansky župan sa vo večerných hodinách zúčastní aj na záverečnom galaprograme Trenčianskych hradných slávností v areáli Trenčianskeho hradu.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK