Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 39. týždni

Pondelok 24. septembra

  • V DSS Sloven Slávnica sa uskutoční porada riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.Podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik sa zúčastní 3. zasadnutia Koordinačného výboru k Európskemu týždňu miestnej demokracie.

Utorok 25. septembra

  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH prijme zahraničnú delegáciu  zo Sant Peterburgu, sprevádzanú predstaviteľmi regionálnej SOPK.V divadelnej sále KaMC OS SR v Trenčíne sa za prítomnosti župana TSK uskutoční Galaprogram Trenčiansky Omar, ktorý pripravuje DEMY - Domov sociálnych služieb v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. So svojím programom sa predstavia klienti zariadení sociálnych služieb TSK - deti, mladí ľudia aj dospelí s mentálnym, telesným alebo zmyslovým hendicapom. Krátke divadelné predstavenie pripravili DSS Nosice, Sloven - Slávnica, DSS Dolný Lieskov, DEMY - DSS Trenčín, Chránené bývanie - CSS Trenčín Juh, DOMINO Prievidza, DSS Zemianske Podhradie a DSS Adamovské Kochanovce.Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v pôsobnosti TSK v rámci cyklu Poznávame Trenčanov pripravuje na 25. 9. o 10. h prednášku prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc. na tému Slovenčina na začiatku 21. storočia, aktuálny stav a problémy súčasného slovenského jazyka.

Streda 26. septembra

  • Domov sociálnych služieb v Pruskom organizuje v dňoch 26. - 27. 9. v areáli hotelového komplexu Bonumus v Belušských Slatinách Stretnutie priateľov. Jedná sa o nultý ročník kultúrno-športového podujatia pre klientov zariadení sociálnych služieb s názvom Bodka za letom. Účastníkmi podujatia: Sloven - Slávnica, DOMINO Prievidza, DSS Zem. Podhradie, Centrum Trenčín, DSS Dolný Lieskov a DSS Adamovské Kochanovce. Účastníkov stretnutia pozdraví aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.V priestoroch Trenčianskeho múzea sa bude konať prezentácia dotlače románu Milana Ferka Matúš Čák Trenčiansky a jeho prekladu do maďarčiny. Za účasti autora, vydavateľa slovenského vydania, PaedDr. Pavla Moška a prekladateľa – vydavateľa Rudolfa Fraňu ju pripravil Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske múzeum, Spolok slovenských spisovateľov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Spoločnosť Porozumenie.

Štvrtok 27. septembra

  • Ďalšou zahraničnou delegáciou, ktorú v tomto týždni prijme predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH v priestoroch úradu, budú predstavitelia z Kragujevaca s vedúcim delegácie M. Marinkovičom, náčelníkom Šumadijského kraja. V knižnici sa 27. 9. o 16. h uskutoční prezentácia knihy Triedni nepriatelia II. za účasti zostavovateľa Rudolfa Dobiáša a ďalších hostí. V tento deň si pripomenieme Svetový deň cestovného ruchu. Viac o jeho programe a o tom, v ktorých kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bude polovičné vstupné, resp. vstup zdarma, sa dočítate v samostatnom článku na stránke www.tsk.sk.

Piatok 28. septembra

  • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, obec Pruské v spolupráci so Slovenským literárnym ústavom MS organizuje 28. od 10. h v KD v Pruskom slávnostnú akadémiu pri príležitosti 220. výročia úmrtia Hugolína Gavloviča. Život a dielo Hugolína Gavloviča sú bezprostredne späté s Považím. V Pruskom žil s menšími prestávkami vyše pol storočia a tu napísal aj takmer všetky doteraz známe literárne a náboženské diela. Jeho literárne a myšlienkove dedičstvo predstavuje  významné svedectvo o dobe v ktorej žil a pôsobil a je trvalou súčasťou histórie a kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Na otvorení akadémie bude prítomný aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK