Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 47. týždni

Pondelok 19. novembra

  • Návrh rozpočtu TSK na roky 2008 – 2010 bude nosným bodom rokovania všetkých komisií pri Z TSK. Ako prví sa stretnú členovia Komisie dopravnej a Komisie investičnej, územného plánovania a životného prostredia.

Utorok 20. novembra

  • Dom Európy a informačná kancelária Rady Európy v Bratislave pripravuje pri príležitosti prevzatia predsedníctva Slovenska vo Výbore ministrov Rady Európy pod záštitou ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša konferenciu Rada Európy – demokracia, ľudské práva a vláda práva pre 800 miliónov Európanov. V programe vystúpi aj podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik, ktorý bude hovoriť o význame demokracie v kontexte regionálnej a komunálnej politiky a  priblíži nedávny Týždeň miestnej demokracie na školách v pôsobnosti TSK.
  • Na svojom rokovaní sa stretnú členovia Komisie regionálneho rozvoja pri Z TSK.

Streda 21. novembra

  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH sa zúčastní otvorenia 1. Slovenskej kooperačnej burzy 2007, ktorá sa bude konať v priestoroch Výstaviska TMM.
  • Pred decembrovým zastupiteľstvom budú rokovať členovia Komisií kultúry, športu, školstva, zdravotníctva a humánnej farmácie, legislatívno-právnej a medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu.

Štvrtok 22. novembra

  • V priestoroch úradu TSK sa uskutoční rokovanie SK8 – predsedov samosprávnych krajov SR. Župani prejednajú naliehavé úlohy súčasnosti, okrem iného sa budú zaoberať aj ďalším pôsobením spoločného Domu slovenských regiónov v Bruseli.
  • Rokovania stredoškolského parlamentu SR sa v Trenčíne zúčastní podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik.
  • Pred decembrovým zastupiteľstvom TSK sa stretnú členovia Komisie finančnej a sociálnej pomoci.
  • V Slovene – stredisku sociálnej pomoci Slávnica sa o 9. h začne prehliadka kultúrnych programov klientov domovov sociálnych služieb Trenčiansky Omar. Otvorí ju riaditeľ Úradu TSK Ing. Dušan Lobotka. Predstavia sa klienti týchto zariadení: Sloven SSP Slávnica, DSS Nosice, DSS DEMY Trenčín, DSS Domino Prievidza, DSS Adamovské Kochanovce, DSS Dolný Lieskov, DSS Zemianske Podhradie, DSS Veľká Lehôtka, DD Dubnica n/V., CSS Trenčín – Juh a DSS Pruské.

Piatok 23. novembra

  • Pod záštitou predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH sa v piatok 23.novembra v Partizánskom uskutoční 34. ročník speváckej súťaže o Zlatú črievičku. O priazeň odbornej a mediálnej poroty sa bude uchádzať desať speváckych nádejí.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK