Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Niekoľko informácií o 49. týždni

Utorok 4. decembra

Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH sa zúčastní pravidelného zasadnutia Krajskej povodňovej komisie.

  • V popoludňajších hodinách župan osobnou účasťou podporí zhromaždenie "Trenčianska onkológia" – občianske združenie FN TN.
  • Zástupcovia TSK budú prítomní na 4. diskusii za okrúhlym stolom na tému Implementácia princípu nediskriminácie, rovnakých príležitostí a účasť pri vytváraní politík a opatrení na regionálnej úrovni. Na podujatí nebudú chýbať predstavitelia organizácií občanov so zdravotným postihnutím, pôsobiacich v regióne.
  • Vo verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne sa v rámci cyklu Poznávame Trenčanov uskutoční stretnutie s historikom, publicistom a spisovateľom Pavlom Dvořákom, ktorý bude hovoriť o svojich najnovších i starších publikáciách a činnosti Vydavateľstva RAK.

Streda 5. decembra

Prezentácie nového informačného systému pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia ALERT sa v Bratislave zúčastní aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

  • Župan bude prítomný aj na 1. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Regionálny operačný program, ktorý organizuje riadiaci orgán pre Regionálny operačný program MVRR SR.
  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH prijal pozvanie aj na recepciu v Primaciálnom paláci v Bratislave pri príležitosti narodenín japonského cisára.

Štvrtok 6. decembra

  • V hoteli Remata, Ráztočno, sa bude konať 2. časť zasadnutia II. Snemu ZMO HN - Združenie miest a obcí Hornej Nitry. Zúčastní sa ho aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH.

Piatok 7. decembra

  • V Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne sa bude konať slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia školy a 50. výročia vzniku folklórneho súboru Vena. Na slávnostnom programe bude prítomný tiež predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ úradu Ing. Dušan Lobotka.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK