Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podpredsedovia samosprávnych krajov v Trenčíne

Na historicky prvom stretnutí sa zišli vo štvrtok 26. apríla 2007 v Bazovského galérii v Trenčíne podpredsedovia samosprávnych krajov. „Je vhodné, aby na pravidelné rokovania predsedov krajských samospráv v rámci SK 8 nadviazali aj podobné kontakty podpredsedov, ale aj rokovania predstaviteľov jednotlivých odborov zo všetkých slovenských krajov,“ zdôraznil  predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý hostí privítal na pôde Trenčianskeho kraja.

Podľa iniciátora a hlavného hostiteľa podujatia podpredsedu TSK PaedDr. Jozefa Božika na stretnutí dominovali tri okruhy odborných tém: školstvo, doprava a sociálne veci.

stretnutie

V oblasti školstva sa podpredsedovia zhodli na tom, že doterajší normatív finančných prostriedkov na žiaka pre stredné školy je nepostačujúci. Štát by mal ráznejším spôsobom vstúpiť aj do reštrukturalizácie siete  študijných a učebných odborov, aby nadväzovali na potreby trhu práce v regiónoch i v celej SR.  Zahraniční investori, ktorí na Slovensko prichádzajú, totiž upozorňujú na nedostatok niektorých profesií, kým  absolventov iných odborov  je na trhu práce prebytok.

Podpredseda Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík pripomenul  niekoľko skúseností s optimalizáciou siete škôl v kraji, kde kládli osobitný dôraz na trpezlivú komunikáciu so všetkými zainteresovanými – rodičovskou verejnosťou, s učiteľmi i žiakmi konkrétnych škôl.

V oblasti dopravy je hlavným problémom krajských samospráv prevzatie ciest II. a III. triedy bez vysporiadaných pozemkov. Kraje nemajú nevyhnutné miliardy korún na vykúpenie týchto pozemkov, tým je však na Slovensku ohrozené čerpanie prostriedkov z Európskej únie na rekonštrukciu ciest. Podľa podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Dušana Švantnera, ktorý je zároveň štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, táto úloha výkupu pozemkov pod cestami je jednou z priorít rezortu a najneskôr do dvoch mesiacov by mali byť známe ďalšie postupy.

V oblasti sociálnej oblasti je veľkým problémom nárast počtu  sociálnych zariadení. Nemajú však dostatočný finančný potenciál a všetky sa obracajú na samosprávne kraje s nádejou, že budú zapojené do systému financovania krajskou samosprávou. Napnuté rozpočty samosprávnych krajov to však neumožňujú. Aj tu je nevyhnutný spoločný postup v rámci celého Slovenska.

Podpredsedovia krajských samospráv sa v závere dohodli, že sa budú pravidelne stretávať raz za tri mesiace. Vopred si dohodnú dva okruhy tém, ktorým sa budú venovať a prizvú si na rokovanie aj odborníkov z príslušných odborov. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v septembri v Košiciach.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK