Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Premiér R. Fico medzi županmi

Predsedovia samosprávnych krajov sa stretli 17. a 18. 9. 2007 v Trenčíne. Podľa hostiteľa – súčasného predsedu združenia SK-8 – trenčianskeho župana Pavla Sedláčka, MPH,  hlavnými témami rokovania bola príprava rozpočtu samosprávnych krajov na budúci rok a problematika Regionálneho operačného programu. 

O týchto otázkach  župani diskutovali v utorok  s hosťom ich porady – predsedom vlády SR  Róbertom Ficom. Ten na záverečnej tlačovej besede zhrnul aj najpodstatnejšie závery rokovania.

V súvislosti s prijímaním štátneho rozpočtu na rok 2008 sú podľa premiéra  na celoštátnej úrovni ešte dva nejasné momenty. Prvým je deficit Sociálnej poisťovne na úrovni 26,6 miliardy Sk, kde experti hľadajú možnosti jeho zníženia.  Druhou otvorenou otázkou je stanovisko Eurostatu, na základe ktorého by sme mali inak pristúpiť k Národnej diaľničnej spoločnosti, k nemocniciam, k Slovenskému rozhlasu a k STV v otázke deficitu, ktorý  tieto inštitúcie vytvárajú. Aj tento problém si ešte vyžaduje istý čas. Keďže tieto dva dôležité ukazovatele v rozpočte ešte nie sú známe, premiér  s predsedami VÚC diskusiu o rozpočte neuzavrel. Dohodli sa, že keď budú známe odpovede na tieto dve otázky a ešte predtým, ako pôjde návrh rozpočtu do vlády SR, bude ministerská porada s predsedami VÚC, na ktorej budú prítomní všetci ministri, ktorí majú nejaký vzťah k VÚC /či už je to sociálna oblasť, školstvo, zdravotníctvo/ a tam spoločne uzatvoria niektoré otázky, ktoré samosprávne kraje trápia. Ide predovšetkým o financovanie neštátnych školských zariadení, kde je snaha o systémové riešenie tejto problematiky. Potom je to financovanie  sociálnych zliav v oblasti železničnej a autobusovej dopravy, kde VÚC navrhujú stanoviť jednotný systém pre celé územie SR, aby nedochádzalo k rozdielom medzi jednotlivými krajmi a aby na tomto systéme zliav participoval aj štát. Ďalším zaujímavým predmetom rokovania bolo vysporiadanie pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy. Neriešenie tejto otázky môže spôsobiť samosprávnym krajom ťažkosti pri získavaní zdrojov z eurofondov. V tejto oblasti nesmú diktovať podmienky rôzni špekulanti. Premiér Fico podporuje generálne riešenie. Formou zákona  cesty navrhuje vysporiadať tak, aby VÚC s tým nemali  žiadne problémy a aby kraje  mohli na cestách 2. a 3. triedy využívať fondy na to určené. Vláda SR sa bude zaoberať touto otázkou na budúci týždeň na svojom výjazdovom zasadnutí v Tisovci.

V otázke Regionálneho operačného programu je určitá miera napätia medzi regiónmi a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Premiér  podporuje jasné stanoviská  predsedov VÚC. Regionálny operačný program nemožno implementovať bez nich -  nemalo by to logiku a zmysel. V regionálnom operačnom programe je celkovo 5 oblastí. V troch z nich   musia mať  podľa premiéra R. Fica vyššie územné celky  rozhodujúce postavenie: teda nielen budú prijímať žiadosti, vyhodnocovať projekty,  ale budú o nich  aj rozhodovať. Je to oblasť ciest 2. a 3. triedy, ďalej  infraštruktúra cestovného ruchu a obnova vidieckych sídiel. Premiér županom prisľúbil, že bude žiadať ministra výstavby a regionálneho rozvoja, aby okamžite pristúpil k schváleniu príslušných zmlúv s VÚC, kde sa stanovia pravidlá hry (ako počet členov komisie, zloženie komisie, a ďalšie dôležité technické otázky).  V tomto majú predsedovia samosprávnych krajov plnú podporu premiéra. Ten verí že čoskoro dôjde k dohode medzi  rezortom výstavby a regionálneho rozvoja   a vyššími územnými celkami. Doterajšie napätie premiéra mrzí, pretože vždy doteraz hovoril o predsedoch samosprávnych krajov ako o svojich partneroch, ktorí majú veľkú legitimitu, pretože boli priamo volení. Premiér preto nebude akceptovať, aby  sa ktokoľvek z pozície ministerstva  staval do pozície, že VÚC nemajú zohrávať aktívnu úlohu pri implementácii zdrojov v rámci Regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK