Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prehľad očakávaných udalostí v 14. týždni

Pondelok 30. marca 2009

  • Pred aprílovým rokovaním zastupiteľstva TSK sa ako prví v sérii zasadnutí komisií Z TSK v tomto týždni stretnú v Pružine členovia komisie dopravy.

Utorok 31. marca 2009

  • Na stavebnom veľtrhu CONECO 2009, ktorý v Bratislave potrvá od 31. marca do 4. apríla, bude mať Trenčiansky samosprávny kraj zastúpenie v stánku zriadenom SARIO spoločne s ostatnými VÚC. TSK poskytne prezentačné materiály súvisiace s investičnými príležitosťami – priemyselné parky a zóny, ako aj materiály o obciach a mestách kraja.
  • Členovia Komisie medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu za budú zaoberať informatívnou správou o výstavách cestovného ruchu v Bratislave, Prahe a Budapešti, aktuálnym stavom spolupráce TSK s Regionálnou radou Pikardie a prezrú si videoprojekciu DVD o TSK z projektu SACR Všade dobre, doma najlepšie.

Streda 1. apríla 2009

  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, sa zúčastní slávnostného otvorenia piatich špecializovaných výstav Záhradkár, Včelár, Zdravý zdravotný štýl, Poľovníctvo – rybárstvo a Golf v areáli výstaviska Expo center Trenčín, ktoré potrvajú do 4. apríla.
  • Materiálmi, pripravovanými do zastupiteľstva TSK, sa budú na svojich rokovaniach zaoberať členovia piatich komisií: regionálneho rozvoja, zdravotníctva, legislatívno-právnej, školstva a športu.
  • Slávnostného otvorenia výrobného závodu Velux v Malých Bieliciach sa zúčastní podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik, PhD.

Štvrtok 2. apríla 2009

  • Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, vystúpi na veľtrhu Coneco 2009 počas SARIO dňa s prednáškou na tému Investičné možnosti v TSK.
  • Na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a zdravie, ktorá bude súčasťou sprievodného programu výstavy Zdravý zdravotný štýl v Expo Centre Trenčín, sa účastníkom prihovorí podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik, PhD. V dňoch 2. – 4. apríla sa v areáli tohto výstaviska uskutoční aj Veľkonočný gazdovský dvor – prezentácia práce slovenských farmárov a remeselníkov, ktorý nadväzuje na minuloročný Vianočný gazdovský dvor.
  • V priestoroch TSK sa na svojom rokovaní stretnú členovia finančnej komisie Z TSK.

Piatok 3. apríla 2009

  • Ako poslední sa pred rokovaním aprílového zastupiteľstva TSK stretnú členovia komisie sociálnej pomoci.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK