Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

S delegáciou zo Zlínskeho kraja o príprave cezhraničných projektov

Prvou zahraničnou delegáciou, prijatou v nových priestoroch, boli predstavitelia partnerského Zlínskeho kraja, ktorí v stredu 5. augusta prišli na pokračujúce rokovanie o postupe prípravy projektových dokumentácií a partnerstiev pre spoločné projekty Operačného programu cezhraničná spolupráca SR/ČR 2007- 2013. Konkrétne išlo o tieto projekty:

  • Rekonštrukcia ciest č.III/04912 Lazy p. Makytou - Čertov - hranica SR/ČR - rekreačné stredisko Kohútka - III/48717 Nový Hrozenkov,
  • Rekonštrukcia ciest III/50736 Červený Kameň - hranica SR/ČR - III/50736 Nedašova Lhota,
  • Rekonštrukcia ciest č. III/050265 Liešna osada - hranica SR/ČR - III/050265 Žitkova,
  • Rekonštrukcia ciest č. III/58120 Javorina -Holubyho chata - hranica SR/ČR - III/05418 Nová Lhota - Vápenky (Juhomoravský kraj),

Ďalšou témou rokovania bolo vytvorenie systému podpory personálneho riadenia a spolupráca krajov na osobnostnom a odbornom rozvoji zamestnancov.
"Nosnou oblasťou stretnutia bola otázka ciest, ktoré nás spájajú a celkovo cestného hospodárstva, problematika ľudských zdrojov, personálne otázky a príprava s tým súvisiacich nevyhnutných procesov," povedal nám Ing. Vladimír Kutý, riaditeľ Úradu Zlínskeho kraja.
„V týchto oblastiach sme pokročili pomerne ďaleko, bolo to len ďalšie z našich pravidelných stretnutí. Naša komunikácia je veľmi harmonická, obojstranne sme pripravili kvalitné tímy odborníkov, som príjemne prekvapený vecnosťou a profesionalitou rokovania. Určite je to aj tým, že naše problémy a ciele sú veľmi podobné. Dôležitá je dôkladná pripravenosť projektov. Z našej strany máme vážnejšie problémy s majetkovým vysporiadaním pozemkov pod cestami, máme vyšší počet vlastníkov, slovenská strana je na to lepšie, ale nepredpokladám, že sa vyskytnú problémy, ktoré by sme spoločne nedokázali vyriešiť."
Stretnutie veľmi pozitívne zhodnotil aj riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka. „Vyhlásenie výzvy na uvedené projekty očakávame už v najbližších týždňoch, príprava teda skutočne vrcholí a obidve strany intenzívne pracujú na tom, aby boli úspešné a v konečnom dôsledku prospešné pre obyvateľov na obidvoch stranách hraníc. A to je cieľom našej cezhraničnej spolupráce. Úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou, obcami a mestami v prihraničnej oblasti, veď ľudia tu denno-denne dochádzajú za prácou, stretávajú sa pri rôznych príležitostiach a my chceme urobiť maximum pre to, aby dostupnosť bola bezproblémová a cesty nielen kvalitnejšie, ale aj bezpečnejšie."

Deleg8cia zo Zlína

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK