Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zastupiteľstvo TSK sa začalo minútou ticha

Nezvyčajný úvod malo 25. februára 2009 jubilejné XX. rokovanie Zastupiteľstva TSK. Začalo sa minútou ticha za obete tragédie v Polomke.

Zastupiteľstvo

 Poslanci potom rozhodli o viacerých majetkových prevodoch. Schválili napríklad kúpu športového areálu v Zlatovciach za symbolickú sumu 0,03 €/jedna koruna/ od Mesta Trenčín do vlastníctva TSK. Zároveň Zastupiteľstvo zverilo tento majetok do správy Športového gymnázia v Trenčíne za účelom vybudovania kvalitného atletického štadióna a telocvične z prostriedkov fondov alebo MŠ SR. Poslanci rozhodli o predaji prebytočného majetku v správe Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi – budovy zubnej polikliniky v Novákoch, s garážami, zastavanými plochami a nádvoriami za cenu 116 510 € jedinému záujemcovi, ktorý sa prihlásil do výberového konania a ktorý ponúkol za majetok o 331 € viac, ako ohodnotil znalec. Školu v prírode v Belušských Slatinách, vrátane príslušnej školskej jedálne získal víťaz ponukového konania – žilinská spoločnosť REA - za 355 200 €, čo je o 200 € viac, ako stanovil znalecký posudok. V oblasti školstva poslanci rozhodli o premenovaní šiestich Spojených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na stredné odborné školy. Poslanci schválili aj dodatky k zriaďovacím listinám škôl, návrhy na zrušenie škôl a školských zariadení. K 28. februáru 2009 boli zrušené Stredné odborné školy /pôvodné dvojročné učilištia/, ktorých učebné odbory boli zaradené do stredných odborných škôl. Zastupiteľstvo zrušilo Školský klub detí pri Gymnáziu v Novákoch a Školský internát pri SOŠ v Púchove. Zastupiteľstvo schválilo aj návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne na Veľkomoravskej ul. v Trenčíne, ktorá by už od 1. 7. 2009 nemala byť organizačnou súčasťou Strednej odbornej školy podnikania, ale mala by prejsť pod Školský internát so sídlom na Staničnej ulici v Trenčíne.

Zastupiteľstvo

Poslanci schválili zabezpečenie spolufinancovania europrojektu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v TSK vo výške 74 686,32 EUR t.j. 2 250 000,00 Sk. Poslanci vzali na vedomie záverečnú správu k projektu “Multilaterálna sieť pre podporu vzniku podnikov“, informatívnu správu o spolupráci TSK s partnerskými regiónmi v uplynulom roku, ako aj správu o vlaňajšej činnosti zastúpenia TSK v Bruseli. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v TSK, správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2008, správu o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade TSK v II. polroku 2008 a schválili aj polročnú odmenu hlavnému kontrolórovi. V závere poslanci schválili menovanie Ing. Oľgy Kušnierikovej za riaditeľku DD-DSS v Hornej Maríkovej.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK