Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Cyklotrasa, ktorá spojí Trenčiansky hrad s hradom Brumov (ČR) dostala územné rozhodnutie na stavbu

V Trenčianskom kraji vzniká nová cyklotrasa, jej kontúry sú čoraz reálnejšie. Cyklotrasa Nemšová – Trenčín nielenže prepojí dve mestá na strednom Považí, no bude slúžiť aj ako atraktívna spojka medzi významnými kultúrnymi a prírodnými lokalitami. Zároveň prinesie možnosti športového vyžitia pre turistických návštevníkov a rodiny s deťmi. Ľuďom poskytne ďalší, ekologickejší spôsob dopravy do zamestnania.

Navrhovaná cyklotrasa bude začínať pri moste v Nemšovej v časti Ľuborča, bude pokračovať po ľavom brehu ochrannej hrádze a cyklolávkou ponad tok Vláry prechádzať na pravú stranu hrádze rieky Vlára. Od sútoku Vláry a Váhu bude pokračovať po hrádzi rieky Váh až po Skalku nad Váhom, kde bude prechádzať cyklolávkou ponad potok Súčanka a ďalej sa vinúť pozdĺž jej toku. Približne od ústia do rieky Váh bude cyklotrasa viesť v úzkom priestore medzi korytom Váhu a cestou II/507, prechádzať inundáciou rieky Váh po obec Zamarovce, odkiaľ bude viesť po starý železničný most v Trenčíne, kde bude trasa cyklotrasy končiť.

Vo februári 2016 sa začalo verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na cyklotrasu. Tá bude súčasťou základnej kostry cyklotrás v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) s cezhraničným prepojením cyklotrás na Považí, ako i obcí na pravom brehu rieky Váh na prirodzené centrum osídlenia - mesto Trenčín. Projektová dokumentácia cyklotrasy Nemšová – Trenčín počíta aj s budovaním doplnkovej infraštruktúry a s napojením na obľúbené pútnické miesto, ktorým je areál kláštora pod Skalkou.

Na území TSK bude cyklotrasa pozostávať z troch základných častí. Jej prvá časť, v rámci katastrov obcí Nemšová a Horné Sŕnie, má dĺžku 8 km. Druhá časť úseku, ktorá je zo všetkých troch častí najdlhšia a meria 12 km, bude v gescii TSK. V tretej časti bude využitá sieť miestnych komunikácií v rámci mesta Trenčín, ktorá meria 4 km. Trasa tretej časti bude viesť od Železničného mostu až po Trenčiansky hrad. Celková dĺžka trasy na Slovensku tak dosiahne približne 24 km.    

Cyklotrasa bude nadväzovať na už existujúcu cyklotrasu medzi mestom Brumov – Bylnice a Nemšovou. Po vybudovaní cyklotrasy Nemšová – Trenčín sa v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie počíta s prepojením dvoch hradov, hradu Brumov v Českej republike a Trenčianskeho hradu v Slovenskej republike.

Zdroj: Ing. Beáta Tichá, Mgr. Rastislav Hauk (Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania)

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK